ข้อคิดความเห็น

ข้อคิดความเห็น . เผยแพร่ ข้อมูล ผลงาน บทความ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

ผมเปิดหน้านี้เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้สนใจที่จะเผยแพร่ ข้อมูล ผลงาน บทความ ข้อคิด ความห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของทุกท่านครับ

พิมพ์ข้อมูลเป็นไฟล์ pdf, text หรือ word อีเมล์ส่งมาที่ sclaimon@hotmail.com หรือ sootinc@gmail.com

สุทิน คล้ายมนต์         26 สิงหาคม 2557

SoClaimon

******************************************************

อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ : ปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม

ผมมีหนังสือออกใหม่  ที่อยากจะให้ช่วยเผยแพร่ (แจกฟรี และ ไม่สงวนลิขสิทธิ์) หากใครต้องการตัวจริง (ไม่จำกัดจำนวน) ให้ช่วยติดต่อผมด้วย โทร. 085 0599275  ความจริงมีเล่มก่อนนี้ “ความจริงเกี่ยวกับปุ๋ยในการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” แจกฟรีเช่นกัน คุณคงจะได้เห็นแล้ว  อ่านต่อ…

 

chitti000

จิตติ รัตนเพียรชัย : แนะนำการแก้ปัญหาเรื่่องข้าวไทย

วันนี้ ผมขอเสนอแนะเรื่่องข้าว ให้พวกเราได้เข้าใจกัน แต่เดิมเรามีนาดำ กับนาหว่าน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ก็เลือกทำนาหว่านเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวก รวดเร็ว ไม่ปวดหลัง….อ่านต่อ…

 

chitti000จิตติ รัตนเพียรชัย : แนะนำการแก้ปัญหาของการศึกษาไทย

ผมอายุ 72 ปีแล้ว ประสบกับตนเองและมองดูการศึกษาไทยมาโดยตลอด การศึกษาไทยหลงทางแล้วหลงทางอีก ทำให้เข้าใจคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งที่กล่าวว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้…..อ่านต่อ…

 

 

chitti000จิตติ รัตนเพียรชัย : แนะนำการปราบผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำได้โดยถาวร

ลองวิธีนี้ดูสิครับ เราอาจจะกำจัดผักตบชวาออกจากแหล่งน้ำได้โดยถาวร เมื่อเรานำผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นตามลำคลองออกจนเกือบหมด….อ่านต่อ…

 

 

chitti000จิตติ รัตนเพียรชัย : แนะนำการทำการเกษตรบนพื้นที่ดินทรายหรือดินอื่นๆที่ไม่สมบูรณ์นัก
ถ้าเราไม่แก้ไขวิธีการทำการเกษตร พื้นที่บางส่วนของประเทศไทยจะเป็นทะเลทรายหรือไม่ก็ไม่คุ้มค่าต่อการทำการเกษตรในอีกสิบปีข้างหน้า…อ่านต่อ…

 

 

chitti000จิตติ รัตนเพียรชัย : ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับการปล่อยน้ำของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
การปล่อยน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำตามเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคหรือทำการเกษตร จะปล่อยน้ำจากระดับก้นอ่าง ซึ่งน้ำที่ปล่อยลงมาเป็นน้ำที่…อ่านต่อ…