‘หมอกังวาล’แพทย์ดีเด่นในชนบท

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558
'หมอกังวาล'แพทย์ดีเด่นในชนบท

‘นพ.กังวาล วงศ์รัศมีเดือน’ ผอ.รพ.น้ำโสม อุดรฯ คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทปี 57 ทำงานพื้นที่นานกว่า 30 ปี เสียสละมุ่งมั่นตั้งใจรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                      3 ก.ย. 58  ที่ตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช  ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว “ประกาศผลและรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2557” กล่าวว่า รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทเป็นการเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท โดยคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2557 ได้คัดเลือกให้ นพ.กังวาล วงศ์รัศมีเดือน ผอ.รพ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คนที่  41 ประจำปี 2557 ซึ่ง นพ.กังวาล ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ การที่แพทย์ได้เสียสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
                      นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ กล่าวว่า ปี 2557 ได้มีการเสนอรายชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการพิจารณาทั้งสิ้นจำนวน 15 ท่าน เกณฑ์การคัดเลือก จะมีการพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่การให้บริการทางการแพทย์ การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำที่ดี ความริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมท้องถิ่นและต้องปฏิงานในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้โล่เกียรติยศและเงินรางวัล
                      นพ.สมุทร กล่าวอีกว่า นพ.กังวาล เป็นแพทย์ที่เสียสละทำงานในชนบทที่ห่างไกล ในพื้นที่อันตรายในช่วงเริ่มงานและทำงานที่ รพ.แห่งเดิมตั้งแต่จบการศึกษาเป็นเวลาร่วม 31 ปี ทำหน้าที่เป็นทั้งแพทย์และ ผอ.รพ.จาก รพ.ขนาด 10 เตียง จนปัจจุบันขนาด 60 เตียง  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ รพ.อย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการบริการ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้กับแพทย์จบใหม่เห็นคุณค่าการทำงานใน รพ.ชุมชน และเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบท
                      นพ.กังวาล กล่าวว่า ตนเคยดีใจที่สุดตอนสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชได้สำเร็จ เคยภูมิใจที่สุดเมื่อสำเร็จการศึกษาและรับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแและการได้รับรางวัลนี้เป็นอีกครั้งในชีวิตที่ทั้งภูมิใจและดีใจที่สุดที่ได้รับรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ซึ่งการเรียนไม่ใช่เพียงรู้แต่ต้องนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติด้วย เป็นคำสอนของพระบิดาที่ตนนำมาเป็นคติสอนใจตนเองมาตลอด 31 ปีที่ไปทำงานในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิด ทำให้ได้เรียนรู้ ได้เห็น อำเภอเล็กๆ ค่อยโตอย่างช้าๆ จากถนนลูกรังเป็นราดยาง สะพานไม้เป็นคอนกรีต บ้านเรือนกระจาย เป็นชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จาก รพ.ขนาด 10 เตียง เป็น 60 เตียง ถึงวันนี้ทุกปัญหา อุปสรรค และความยากลำบาก คือโอกาสและประสบการณ์ที่มีคุณค่า ซึ่งกว่าครึ่งชีวิตที่ทุ่มเทให้อำเภอเล็กๆ นี้ กลับรู้สึกว่าอำเภอเล็กๆ นี้ต่างหากที่มอบโอกาสและประสบการณ์ให้กับตน ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชที่หล่อหลอมให้เป็นแพทย์ที่ดีและปลูกฝังอุดมการณ์ให้ตนใช้เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ใช้ชีวิตตามเข็มทิศตนเอง และภรรยาที่ผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน ขอบคุณเครือข่ายใน อ.น้ำโสม ที่ร่วมทำงานจนสำเสร็จ
                      “ตั้งแต่เรียนแพทย์ถูกฝึกฝนและสั่งสอนอุดมการณ์ เมื่อเรียนจบและต้องจับฉลากพื้นที่ที่ต้องไปทำงาน ก็ไม่คิดว่าต้องอยู่ที่ไหน แต่ตั้งใจว่าทำงานที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย ขอให้ได้ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ตั้งแต่นั้น จนตอนนี้และต่อไปตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะใช้เวลาทำงานในชนบทในฐานะหมอบ้านนอกคนหนึ่งต่อไป”
                      นพ.กังวาล กล่าวอีกว่า 30 ปีที่แล้วปัญหาของพื้นที่คือความขาดแคลน ตนเป็นแพทย์คนเดียวใน รพ.เป็นทั้งแพทย์และ ผอ.รพ. และตอนที่ทำงานได้ 3 ปี พ่อแม่อุ้มเด็กทารกที่อายุได้เพียง 2 วันมาตรวจที่ รพ.เพราะเด็กไม่มีรูทวาร หมอบอกว่าต้องส่งตัวไปรักษาที่ รพ.อุดรธานี เพราะไม่มีแพทย์ผ่าตัด พ่อแม่เด็กตอบกลับว่าถ้ารักษาที่นี่ไม่ได้ก็จะยอมพาลูกกลับบ้านถือว่าทำบุญมาแค่นี้ จึงตัดสินใจช่วยผ่าตัดโดยแจ้งกับพ่อแม่เด็กว่า ถ้าตนจะผ่าตัดให้จะโอเคหรือไม่ พ่อแม่ยินดีจึงผ่าตัด ปัจจุบันเด็กคนนั้นอายุราว 30 ปี เป็นทหาร ส่วนปัจจุบันปัญหาสาธารณสุข คือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำเป็นต้องทำให้คคนในพื้นที่เข้าถึงและรับบริการที่มีคุณภาพ
                      อนึ่ง นพ.กังวาล อายุ 56 ปี เป็นชาว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เป็นบุตรนายไก้เอี๊ยะ แซ่เฮง และนางซ๊กจีน แซ่จาง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล สมรสกับนางวรรณา วงศ์รัศมีเดือน มีบุตร 2 คน เริ่มชีวิตการทำงานเป็นแพทย์ฝึกหัด รพ.ศูนย์ขอนแก่น พ.ศ. 2526 – 2527 นายแพทย์ 4 และรักษาการแทน ผอ.รพ.น้ำโสม พ.ศ. 2527 และ ผอ.รพ.น้ำโสม ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s