‘วิรัตน์ พุ่มวิภา’ นำเลี้ยงหมูปลอดภัย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160127/221221.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 27 มกราคม 2559
'วิรัตน์ พุ่มวิภา' นำเลี้ยงหมูปลอดภัย

เกษตรกรคนเก่ง : ‘วิรัตน์ พุ่มวิภา’ นำเลี้ยงหมูปลอดภัย : โดย…ธานี กุลแพทย์

                      การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค นับเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการปัจจุบันหันมาให้ความสนใจ ดัง วิรัตน์ พุ่มวิภา เจ้าของ “วิรัตน์ฟาร์ม” ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรพันธุ์แก่เกษตรกรรายย่อยกับซีพีเอฟ ที่ถือว่าเป็นต้นทางสร้างหมูเนื้อปลอดภัย
                      วิรัตน์ เล่าว่า เรียนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หลังจบก็จับงานด้านช่าง กระทั่งแต่งงานซึ่งครอบครัวภรรยามีอาชีพเลี้ยงหมูพันธุ์ 120 แม่ กับซีพีเอฟอยู่แล้ว เขาจึงมีโอกาสได้ช่วยงาน
                      จากความตั้งใจจริงของวิรัตน์ทำให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงหมูดีขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้ครอบครัว ต่อเมื่อปี 2544 เขาจึงขยายกิจการและทำฟาร์มของตนเอง จึงเกิดเป็น “วิรัตน์ฟาร์ม” เลี้ยงหมูพันธุ์ 150 แม่
                      ตลอดกว่า 14 ปี ที่วิรัตน์หันมาจับอาชีพเลี้ยงหมู ก็ประสบความสำเร็จมาตลอด ดังจะเห็นได้จากอัตราเข้าคลอดที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของเกษตรกรใน อ.กาญจนดิษฐ์ ขนาดครอกของลูกหมูเฉลี่ยกว่า 11 ตัวต่อแม่ ขณะที่อัตราเสียหายต่ำเพียงร้อยละ 2 ต่อรุ่น ลูกหมูมีน้ำหนักหย่านมสูงถึง 6.82 กิโลกรัมต่อตัว และขนาดลูกจับออกมากถึง 29.40 ต่อแม่ต่อปี
                      เมื่อถามถึงความภูมิใจ วิรัตน์ บอกว่าเขาภูมิใจที่ได้เป็นเกษตรกรต้นน้ำที่ทำหน้าที่เลี้ยงและดูแลแม่หมูอย่างดี เพื่อผลิตลูกหมูหย่านมที่ได้มาตรฐานต่อให้เพื่อนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเลี้ยงหมูขุนของบริษัท เมื่อต้นทางคือลูกหมูของเขาส่งไปเป็นหมูคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง น้ำหนักได้ตามเกณฑ์ สุดท้ายผู้บริโภคก็จะได้บริโภคหมูปลอดภัย
                      ที่สำคัญการเลี้ยงหมูนี้ยังเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง โดยวิรัตน์มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายกว่าเดือนละแสนบาท เขาสามารถนำเงินนี้มาใช้จ่ายภายในครอบครัวได้อย่างไม่ลำบาก
                      อีกทั้งที่ฟาร์มของเขายังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพเลี้ยงหมู ที่มีเพื่อนเกษตรกรเข้ามาดูงานไม่ขาดสาย โดยเขาทำหน้าที่เผยแพร่เคล็ดลับความสำเร็จอย่างไม่หวงวิชา
———————–
(เกษตรกรคนเก่ง : ‘วิรัตน์ พุ่มวิภา’ นำเลี้ยงหมูปลอดภัย : โดย…ธานี กุลแพทย์)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s