ใช้ร่องสวนยางปลูก ‘สละ’ สร้างเงินเกษตรกรพัทลุง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160203/221672.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
ใช้ร่องสวนยางปลูก 'สละ' สร้างเงินเกษตรกรพัทลุง

เกษตรกรคนเก่ง : ใช้ร่องสวนยางปลูก ‘สละ’ สร้างเงินเกษตรกรพัทลุง : โดย…กันยา ขำนุรักษ์

                       เกษตรกรหนุ่มเมืองพัทลุง สุรัตน์ แก้วดำ ใช้ร่องสวนยางพาราเพียง 4 ไร่ ปลูกสละอินโดเป็นตัวหลักสร้างรายได้กว่าปีละ 2 แสน
                       เกษตรกรพัทลุงไม่รอความช่วยเหลือจากรัฐเพียงฝ่ายเดียว ใช้เวลาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาแนวทางการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดรายได้หลายช่องทาง แม้จะมีวิกฤติราคายางพาราราคาตกต่ำ หรือปัญหาภัยแล้ง ก็มีช่องทางอื่นสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัว
                       นายสุรัตน์ แก้วดำ เกษตรกรหนุ่มวัย 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 364 หมู่ 5 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ใช้พื้นที่สวนยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว จำนวน 4 ไร่ เปลี่ยนมาเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน ทำบ่อเลี้ยงปลา ปลูกสละอินโด ซึ่งพืชแต่ละชนิดต่างให้ผลผลิตที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของยางพารา และยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากเดิมอีกหลายเท่า โดยเฉพาะสละอินโด ที่สร้างรายได้ถึงปีละ 2.5 แสนบาท พร้อมทั้งมีตลาดรองรับในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียง
                       โดยสุรัตน์บอกว่า ได้นำพันธุ์สละอินโดเข้ามาปลูกในสวนยางพาราเมื่อ 5 ปีก่อน เพราะว่าคิดว่ายางพาราน่าจะราคาตกต่ำ จึงได้ซื้อต้นสละอินโดมาปลูกแซมในร่องยางพารา โดยได้ซื้อมาในราคาต้นละ 40 บาท จำนวน 1,000 ต้น ใช้เวลาปลูก 2 ปีก็ให้ผลผลิต ซึ่งการปลูกสละในสวนยางนั้น ไม่กระทบกับการกรีดยาง พืชทั้งสองชนิดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างดี
                       “ขณะนี้สละอินโดได้ให้ผลผลิตแล้ว โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ 70 บาท หากขายปลีกจะขายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท รายได้ต่อปีประมาณ 2.5 แสนบาท ถึงขณะนี้ผลผลิตนั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค”
                       นอกจากนี้ สุรัตน์ ยังเสริมว่า เขายังผลิตต้นพันธุ์จำหน่ายในราคาต้นละ 25 บาท เป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยโดยจุดเด่นของการปลูกสละอินโดในสวนยางพารานั้นสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดี อีกทั้งใช้น้ำน้อย และยังทำให้ยางพาราให้ผลผลิตดีขึ้นด้วย
——————–
(เกษตรกรคนเก่ง : ใช้ร่องสวนยางปลูก ‘สละ’ สร้างเงินเกษตรกรพัทลุง : โดย…กันยา ขำนุรักษ์)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s