‘ดอกขจร’ ปลูกง่าย-ได้ราคา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160309/223776.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2559
'ดอกขจร' ปลูกง่าย-ได้ราคา

เกษตรกรคนเก่ง : ‘ดอกขจร’ ปลูกง่าย-ได้ราคา : โดย…โต๊ะข่าวเกษตร

                    เป็นพืชผักสวนครัวพื้นบ้านอีกชนิดที่ในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านนิยมปลูกสำหรับดอกสลิด หรือดอกขจร เพราะนำไปทำอาหารได้หลายเมนู อีกทั้งตลาดต้องการ ดังที่นายสมัย ขวาลำธาร เกษตรกร จ.ขอนแก่น ที่ปลูกเป็นอาชีพเสริมแต่สร้างรายได้ไม่แพ้พืชผักชนิดอื่น
                    นายสมัย บอกว่า ปลูกดอกขจรส่งขายมากว่า 10 ปี จากเดิมที่ปลูกพืชสวนครัว เช่น พริก ผักชี หน่อไม้ฝรั่ง ส่งขายให้แม่ค้าที่มารับซื้อแต่ราคาไม่ดี จึงเริ่มมองหาพืชชนิดใหม่มาปลูกเสริม จนมีโอกาสเข้าร่วมอบรมของสำนักงานชลประทาน ซึ่งนำเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาพูดคุย ทำให้รู้ว่ามีบางรายปลูกดอกขจรควบคู่ไปกับการทำนา สร้างรายดี
                    “ตอนแรกมีญาติชวนปลูก แต่ไม่สนใจจนเมื่อไปอบรมจึงเห็นว่าดอกขจรให้ผลผลิตหมุนเวียนทั้งปีจึงสนใจจึงขอพันธุ์จากญาติมาปลูก”
                    นายสมัย จึงปรับพื้นที่กว่า 1 งาน ปลูกดอกขจรแทนปลูกพืชสวนครัวอื่นๆ ระยะแรกเป็นแปลงทดลองเพื่อศึกษาความแตกต่างของช่อดอก รสชาติ เรียนรู้การปลูกเพราะเป็นไม้เลื้อยจึงต้องทำค้างให้ เริ่มให้ดอกเดือนที่ 4 หลังปลูก เก็บผลผลิตขายได้ 8 เดือน อีก 4 เดือนคือช่วงฤดูหนาวผลผลิตจะน้อย ในช่วงที่ยังไม่ให้ผลผลิตจะพักต้น พร้อมบำรุงให้สมบูรณ์เพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่เมื่อถึงฤดู
                    โดยปลูก 200 ต้น ระยะห่าง 1.5 เมตร คูณ 1.5 เมตร สิ่งสำคัญการทำค้างให้เถาเลื้อยต้องทำค้างแนวนอน พร้อมกับบำรุงดินด้วยปุ๋ยชีวภาพ รดน้ำวันเว้นวัน
                    “เป็นพืชอายุยาวเก็บผลผลิตได้หลายปี ขึ้นอยู่กับการดูแล การตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ผลผลิตดีถือว่าปลูกง่าย ศัตรูพืชมีน้อย จึงไม่ต้องใช้สารเคมี ส่วนการตลาดยังมีความต้องการอีกมาก มีแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท”
                    ดอกขจรจึงเป็นผักพื้นบ้านที่ตลาดยังให้ความต้องการต่อเนื่อง สำหรับเกษตรกรที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่นายสมัย ขวาลำธาร บ้านหนองงูเหลือม เลขที่ 45 หมู่ 3  ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
————————-
(เกษตรกรคนเก่ง : ‘ดอกขจร’ ปลูกง่าย-ได้ราคา : โดย…โต๊ะข่าวเกษตร)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s