ปลูกองุ่นแบบ ‘ก้างปลา’ ลดต้นทุน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160302/223366.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559
ปลูกองุ่นแบบ 'ก้างปลา' ลดต้นทุน

เกษตรกรคนเก่ง : ปลูกองุ่นแบบ ‘ก้างปลา’ ลดต้นทุน : โดย…กวินทรา ใจซื่อ

                      ไม้ผลเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกหนึ่งในนั้นคือ องุ่นไร้เมล็ด เพราะให้ผลผลิตคุ้มค่า ใช้เวลาปลูกไม่นาน ขายได้ราคา มีกลุ่มผู้บริโภคมาก ดังสวนของ นางปานนภา ปาซ่อนกลิ่น ชาว อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ที่ปลูกพันธุ์แบล็คโอปอล รับประทานผลสด
                      เดิมปานนภาทำสวนน้อยหน่า มะขามหวาน มะม่วง และไม้ผลอื่นๆ แต่ประสบปัญหาเรื่องราคา เพราะช่วงที่ผลผลิตของสวนอื่นๆ ออกมาพร้อมกัน ทำให้ขายไม่ได้ราคา จนเห็นเพื่อนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกองุ่นขาย จึงสนใจพร้อมซื้อกิ่งพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ 2 ไร่
                      “แรกๆ ถือว่าปลูกยาก เพราะมีปัญหาเชื้อราน้ำค้าง เพลี้ยไฟ ต้องดูแลใกล้ชิดโดยใช้สารอินทรีย์ ทั้งยาสูบ สะเดา พืชสมุนไพรเพื่อไล่แมลง ตามที่เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร แนะนำ เพราะต้องการเน้นการผลิตแบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษ”
                      อีกทั้งได้เดินทางศึกษาดูงานนำเทคนิคการปลูกองุ่นแบบก้างปลา หลังจากมีผู้ให้คำแนะนำว่าจะให้ผลผลิตสูงและลดต้นทุน จากนั้นจึงนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในสวน
                      “จากเดิมปลูกในโรงเรือนยาว 45 เมตร ปลูก 40 ต้น ให้ผลผลิตราว 200 กิโลกรัม เมื่อปลูกแบบก้างปลาในโรงเรือนเดิม ตัดต้นองุ่นเหลือเพียง 7 ต้น พบว่าผลผลิตได้มากกว่า 350 กิโลกรัม เดิมต้องจ้างคนงาน 14 คนดูแล ตอนนี้ใช้เพียงแรงงานในครอบครัวดูแลทั้งตัดกิ่ง เก็บกิ่ง แต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย บำรุงต้นอื่นๆ ให้เสร็จเพียงวันเดียว ทำให้ลดค่าจ้างแรงงานได้ครั้งละ 5,000 บาท”
                      โดยที่สวนของเธอจะเน้นผลผลิตที่ครบอายุเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะพักต้นงดให้น้ำ 20 วัน เพื่อบังคับให้ออกดอก จากนั้นจึงให้น้ำ ใส่ปุ๋ย บำรุงต้น โดยผลผลิตจะโตเต็มที่ใน 120 วัน จึงเก็บผลผลิตได้ตามออเดอร์ของลูกค้า ในราคากิโลกรัมละ 250 บาท
                      “จะทยอยตัดองุ่นตามคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้องุ่นเข้าสีเองตามธรรมชาติและสุกคาต้น องุ่นจึงจะมีรสหวาน กรอบ อร่อยตามธรรมชาติ ถือเป็นมาตรฐานที่เราใช้ควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ”
                      ผู้สนใจจะเที่ยวชมสวน และหาความรู้การปลูกองุ่น ไปได้ที่สวนคุณปาน เลขที่ 8/3 หมู่ 6 บ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์สอบถามได้ 08-9081-4679
———————–
(เกษตรกรคนเก่ง : ปลูกองุ่นแบบ ‘ก้างปลา’ ลดต้นทุน : โดย…กวินทรา ใจซื่อ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s