‘สถานีแรงงาน’ : แวดวงแรงงาน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20151116/216859.html

การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
'สถานีแรงงาน' : แวดวงแรงงาน

‘สถานีแรงงาน’ : แวดวงแรงงาน

             เปิดประเดิมคอลัมน์ใหม่ “แวดวงแรงงาน” ในหน้าการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ขอแนะนำรายการดีๆ ให้ผู้อ่านได้ติดตามชมกันครับ โดยกระทรวงแรงงานได้เปิด “สถานีแรงงาน” ออกอากาศช่อง 11 (เอ็นบีที) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05-13.55 น. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชน ผู้ใช้บริการกับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนเมืองและท้องที่ชนบทห่างไกล ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ในทุกด้านของกระทรวงแรงงาน ทั้งการหางานทำ ด้านสวัสดิการ ด้านประกันสังคม ตลอดจนด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านนี้โดยตรง

“สถานีแรงงาน” เป็นรายการสด โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสาร เพื่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อสงสัย หรือร้องทุกข์ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน

เหนืออื่นใด “สถานีแรงงาน” จะได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารของกระทรวงแรงงานกับภาคประชาชน ในวงกว้างอีกด้วย ติดตามชมกันนะครับ หรือติดต่อผ่านเว็บไซต์ http://www.mol.go.th หรือ Facebook/Ministry of Labour หรือสายด่วน 1506

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s