‘สุธรรม จันทร์อ่อน’เจ้าของไอเดียสวนผัก9ชนิด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160323/224546.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559

23 มีนาคม 2559 – 00:00 น.

เกษตรกรคนเก่ง : ‘สุธรรม จันทร์อ่อน’ เจ้าของไอเดียสวนผัก 9 ชนิด : บายไลน์…สุรัตน์ อัตตะ

       อดีตเป็นมนุษย์เงินเดือน เรียนจบแค่ ม.ศ.3 ทำงานเป็นชิปปิ้งนำเข้าส่งออกให้บริษัทยักษ์ใหญ่ สุดท้ายต้องอำลาชีวิตลูกจ้างในเมืองหลวงกลับมาสวมหมวกเกษตรกรเต็มขั้นที่บ้านของตัวเองใน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาพัฒนาชุมชน สำหรับ “ผู้ใหญ่สุธรรม จันทร์อ่อน” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาบัญชีฟาร์มปี 2553 และหมอดินอาสาดีเด่น จ.นครปฐม ซึ่งใช้เนื้อที่ 17 ไร่เศษในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและในปี 2540 รวมกลุ่มชาวบ้านทำเกษตรผสมผสานโดยเน้นเกษตรอินทรีย์ ใช้สมุนไพรและสารชีวภาพแทนการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมดูแล โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จนกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (เกษตรอินทรีย์) บ้านปลักไม้ลายตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในปัจจุบัน       ผู้ใหญ่สุธรรมเป็นคนแรกในการนำเมล็ดพันธุ์มะลอกอจากต่างประเทศมาผสมกับมะละกอพื้นบ้านของไทย โดยได้รับการทดลองวิจัยในห้องแล็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จนได้มะละกอพันธุ์ใหม่ชื่อว่าพันธุ์ปลักไม้ลายหรือชื่อทางการค้ามะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในปัจจุบัน จนนำไปขยายพันธุ์ปลูกกันทั่วประเทศ ไม่เพียงเท่านั้นเขายังได้คิดค้นวิธีการเลี้ยงไก่อินทรีย์ โดยวิธีการเลี้ยงปล่อยในป่าไผ่ข้างบ้านให้หากินเองตามธรรมชาติ ซึ่งการเลี้ยงแบบนี้ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองอย่างระหว่างต้นไผ่และไก่ อีกทั้งยังรักษาระบบนิเวศอีกด้วย โดยอาหารไก่นั้นจะเป็นรำข้าวผสมกับเศษพืชผักอินทรีย์ที่ปลูกมาใช้เป็นอาหารไก่ ส่วนผลผลิตไข่ไก่ นอกจากเก็บไว้รับประทานในครัวเรือนแล้วยังจำหน่ายอีกด้วย       นอกจากนี้ผู้ใหญ่สุธรรมยังดัดแปลงพื้นที่ปลูกผัก 9 ชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยเน้นพืชผักที่มีอายุไล่เลี่ยกันและดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นผักกาด คะน้า ผักโขม มะเขือ ข้าวโพดอ่อน โดยปลูกพืชสมุนไพรร่วมด้วย อาทิ สะเดา โหระพา ตะไคร้ ใบมะกรูด เป็นต้น เพื่ิอป้องกันโรคและแมลงมารบกวนแทนการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช ปัจจุบันผลผลิตจากศูนย์แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักและไก่ไข่อินทรีย์ นอกจากรับประทานเองในครัวเรือนแล้วยังส่งจำหน่ายโรงพยาบาลใน จ.นครปฐมสามพราน ริเวอร์ไซด์ และห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s