เส้นทางอาชีพ : นิคมฮาลาลปานาเระ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160223/222882.html

เกษตร-วิทยาศาสตร์-ไอที : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
เส้นทางอาชีพ : นิคมฮาลาลปานาเระ

เส้นทางอาชีพ : นิคมฮาลาลปานาเระ : โดย…สุรัตน์ อัตตะ surat_a@nationgroup.com

                      เห็นกระแสคัดค้านของภาคประชาสังคมการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล” ที่บ้านห้วยโจ้ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ก็อดเสียดายไม่ได้หากโครงการเป็นอันต้องล้มเลิกไป เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำครัวของโลกแล้ว การสร้างงานสร้างอาชีพใหัคนในพื้นที่ก็จะตามมาอีกมหาศาล เห็นได้จากนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จ.ปัตตานี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 165 ไร่ใน ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปานาเระ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
                      เป็นนิคมที่ร่วมดำเนินงานระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับบริษัท ฟาตอนี อินดัสทรี จำกัด แต่ภายหลังได้แจ้งขอยุติดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ กระทั่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) มอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จ.ปัตตานี ดังกล่าวต่อไป
                      วันก่อนมีโอกาสสนทนากับคุณศรายุทธ เจียรมาศ ปลัด (ป.อาวุโส) อ.ปานาเระ ถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของนิคมอาหารฮาลาลแห่งนี้ที่ถูกยกให้เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยชาวบ้านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการเข้าไปพัฒนานิคม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพและสัญลักษณ์ฮาลาลให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว หลังมีการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น น้ำ ไฟ และถนน ทำให้มีความสะดวกขึ้น บริเวณรอบๆ ก็จะมีการผลิตสินค้าโอท็อป สำคัญที่สุดชาวบ้านในพื้นที่จะได้มีงานทำ
                      ปานาเระ ถือเป็นอีกอำเภอของ จ.ปัตตานี ที่มีความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จนเป็นที่มาของป่า นา เล หมายถึงพื้นที่ข้างหลังภูเขา ระหว่างกลางเป็นที่นา ด้านหน้าติดทะเลอ่าวไทย ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรและทำประมงพื้นที่ บางส่วนก็มีอาชีพรับจ้าง ดังนั้นการมีนิคมอาหารฮาลาลในพื้นที่จะช่วยในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วย คุณศรายุทธบอกว่า ชาวบ้านใน อ.ปานาเระ ตอนนั้น นอกจากทำสวนยางพารา ทำนาและประมงพื้นบ้านที่ทำกันมานานแล้วยังมีการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่เพื่อส่งขายให้นิคมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป บางส่วนก็เข้ามาทำงานในนิคม
                      ก็นับเป็นความโชคดีของชาวบ้านปานาเระ ที่มีนิคมฮาหารฮาลาลอยู่ในพื้นที่ และโชคดีซ้ำสองเมื่อมีฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่บ้านป่าตาเขียว ต.บ้านกลาง ถืือเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ อันนำมาซึ่งรายได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหางานทำในต่างถิ่น ทั้งสองสิ่งนี้คือความภูมิใจของคนปานาเระ ปลัดศรายุทธ กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างนั้น
——————–
(เส้นทางอาชีพ : นิคมฮาลาลปานาเระ : โดย…สุรัตน์ อัตตะ surat_a@nationgroup.com)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s