เลาะรั้วเกษตร : เรื่องโพลล์อีกครั้ง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/207501

281225166

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

คราวที่แล้วกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความนิยมในตัวรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ซึ่งผลปรากฏว่า บิ๊กฉัตรพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่ชื่นชอบผลงานมากที่สุด ซึ่งคราวนั้นก็สร้างความฮือฮาในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มารอบหนึ่งแล้ว

มาเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สวนดุสิตโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานในระยะเวลา1 ปี 6 เดือน ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้ประชาชนให้คะแนนผลงานเป็นรายกระทรวง ซึ่งผลปรากฏว่า ประชาชนให้คะแนนผลงานของกระทรวงกลาโหมมากที่สุด 7.99 จาก 10 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับโพลล์ก่อนหน้านั้นที่ถามความนิยมในตัวรัฐมนตรี ซึ่งประชาชนให้คะแนน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากที่สุด

สำหรับกระทรวงที่มีผลงานเข้าตาประชาชนน้อยที่สุด คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ 6.32 คะแนน ก็สอดคล้องกับโพลล์ครั้งก่อนอีกเช่นกันที่ประชาชนชื่นชมผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ น้อยที่สุด

ผลสวนดุสิตโพลล์คราวนี้จัดอันดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่อันดับที่ 19 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย ส่งผลให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ร้อนรุ่ม ต้องวิ่งไปหาคนทำโพลล์ เพื่อที่จะถามว่า คำถามที่คุณใช้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนนั้น ถามว่าอะไรบ้าง ถามกับประชาชนกลุ่มไหน เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ว่าทำไมคะแนนของกระทรวงเกษตรฯ จึงอยู่อันดับบ๊วย

สิ่งที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับคำชี้แจงจากคนทำโพลล์คือคำถามที่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตร 1 ข้อ คือ “การช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ ปรับโครงสร้างลดต้นทุนการผลิต” ซึ่งดูคำถามแล้ว ไม่ได้เข้าข้างกระทรวงเกษตรฯ แต่ต้องถามคนทำโพลล์กลับว่า คนตอบจะเข้าใจไหม ขนาดคนในกระทรวงเกษตรฯ เอง กว่าจะเข้าใจกับนโยบาย “ลดต้นทุนการผลิต” กับ “การปรับโครงสร้าง” ให้ถูกต้องตรงกัน รัฐมนตรีว่าการฯ ยังต้องอธิบายความหมายและแนวทางการดำเนินงานอยู่นาน

พิจารณาจากข่าว และข้อมูลต่างๆ ประกอบแล้ว คำถามของการทำโพลล์ครั้งนี้ไม่น่าจะมีข้อเดียวอย่างที่คนทำโพลล์บอก เพราะยังมีผลงานยอดเยี่ยมของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจมากที่สุดด้วย ซึ่งผลคะแนนที่ได้พบว่า ผลงานอันดับ 1 ที่ประชาชนพอใจคือ การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันดับที่ 2 คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภาครัฐและเอกชน อันดับที่ 3 การเชิดชูสถาบัน อันดับที่ 4 ลดราคาน้ำมันพลังงาน อันดับที่ 5 การจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล นอกจากนี้ยังมีการให้คะแนนการทำงานของรัฐบาลด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้คะแนนความตั้งใจทำงานมาเป็นอันดับที่ 1

เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนทำโพลล์บอกกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เขาคงไม่ได้มีคำถามเดียวแน่นอน…..แต่อย่างไรก็ตามต้องชมว่าท่านปลัดฯ ธีรภัทร กล้ามากที่เข้าไปถามคนทำโพลล์ถึงที่ คนทำโพลล์ก็คงชื่นชม และคงแอบยิ้มอยู่ข้างหลังพร้อมกับคิดในใจว่าโพลล์ของตนสามารถสั่นสะเทือนกระทรวงใหญ่ๆ อย่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้….ไม่เฉพาะปลัดกระทรวง อธิบดีบางกรมยังออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่าส่งลูกน้องออกไปทำงานหามรุ่งหามค่ำกับเกษตรกร แต่ผลโพลล์ออกมาแบบนี้…..หมดกำลังใจทำงาน ประชาชนคงอยากถามกลับไปเหมือนกันว่า ที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำนั้น ตรงความต้องการของเกษตรกรหรือไม่ หรือทำตามนโยบายอย่างเดียว

ความดุสิตโพลล์ยังไม่ทันหาย ความกรุงเทพโพลล์ก็เข้ามาอีก งานเข้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกเช่นเคย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งได้คะแนนน้อยที่สุด (อีกแล้ว) น่าจะ ซ.ต.พ. ได้หรือยังว่า นโยบาย กับการทำงานต้องไปด้วยกัน ถ้านโยบายดี ทำงานหามรุ่งหามค่ำก็เห็นผล แต่ถ้านโยบายไม่เหมาะสมทำอย่างไรก็ไม่บรรลุผล……บรรดาท่านผู้บริหารทั้งหลายน่าจะเอาประสบการณ์ที่อยู่กระทรวงเกษตรฯมามากกว่า 30 ปี แชร์ให้รัฐมนตรีที่เพิ่งมาอยู่ได้ไม่ถึงปีทราบบ้างหรือแชร์แล้วท่านไม่ฟัง…..ก็ไม่รู้สินะ…..คนนอกจะมาทราบดีกว่าคนที่อยู่เกษตรมาทั้งชีวิตได้อย่างไร

อย่ามัวไปหงุดหงิดกับโพลล์เลย…….น่าจะถือเป็นกระจกสะท้อนอะไรบางอย่างให้เรานำมาปรับปรุงจะดีกว่าไหม

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s