เลาะรั้วเกษตร : ปากว่า ขาไม่ขยับ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/210514

281225166

วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

ในที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ที่ชื่อ “ฉัตรชัย สาริกัลยะ” ที่เรียก เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯระดับพื้นที่มารับนโยบายอีกรอบเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เคย ชี้แจง เรื่อง นโยบาย ให้กับข้าราชการมาแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมาว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีคนนี้ ต้องการอะไร จากข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ

เห็นชัดเจนว่า ท่านรัฐมนตรีถึงกับออกอาการหัวเสียไม่ใช่น้อย เพราะจากวันนั้นถึงวันนี้ ที่มอบนโยบายไป ท่านรัฐมนตรีสวดยับในที่ประชุมว่า เท่าที่ประเมินมีข้าราชการเข้าใจเข้าถึงนโยบายของท่านรัฐมนตรี เพียงร้อยละไม่ถึง 60 ของข้าราชการในระดับพื้นที่ ที่เข้าไปขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในพื้นที่แบบบูรณาการหรือระบบชิงเกิลคอมมาน ที่ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อให้เดินตรงเป้าหมาย ที่เกษตรกรต้องกินดีอยู่ดีเท่านั้น ถึงวันนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่า ดูเหมือนคนกระทรวงเกษตรฯไม่เข้าใจเอาเสียเลย ทั้งที่อยู่กับเกษตรกรมาก่อน ในขณะที่รัฐมนตรีเพิ่งมาทำงานไม่กี่เดือน เรื่องเกษตรก็อยู่ในหัว เพราะลงพื้นที่ดูงานไม่เคยขาด

งานนี้ รัฐมนตรีกำชับว่าจากนี้ไป ต้องมีอะไรชัดเจนและเห็นผลว่า ทั้งหมดจะเดินหน้าอย่างไร เพราะถึงวันนี้ ต้องบอกว่าผิดหวังกับการทำงานของคนกระทรวงเกษตรฯ แม้แต่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องไปทำความเข้าใจกับเกษตรกร คนกระทรวงเกษตรฯยังไม่เข้าใจ นั่นไม่รวมถึงเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ที่มีหลายคนยังเข้าใจว่า ไปลดเรื่องปุ๋ยเรื่องยาฆ่าแมลง ทั้งที่อย่างอื่นต้องทำควบคูกันไป ขณะเดียวกัน เรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ ยังไม่เข้าใจถึงแก่น ถึงตามนโยบายต้องการให้เกษตรกรรายย่อยที่ทำงานต่างคนต่างทำมารวมกัน ผลิตสินค้าร่วมกัน โดยมีภาครัฐ หรือคนกระทรวงเกษตรฯคอยเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมแนะนำ พร้อมประสานงานกับเอกชนในพื้นที่ร่วมกันหาตลาด ช่วยเกษตรกร งานนี้ท่านรัฐมนตรี ย้ำว่าเป็นแนวทางแบบประชารัฐ

สุดท้ายนี้ ต้องบอกว่า ในฐานะคนติดตามงานกระทรวงเกษตรแบบจี้ติด รู้สึกผิดหวัง จริงๆ กับการแก้ปัญหาภาคการเกษตร แม้ข้าราชการในพื้นที่ จะขยันเพียงใด แต่การขับเคลื่อนคงไร้ผล หากคนเป็นหัวเรืออย่างผู้นำในส่วนราชการเข้าใจเกษตรกรจริง เหมือนที่ปากว่า แต่ขามันไม่ยอมขยับ เพราะเท่าที่ทราบจากข้าราชการ แอบกระซิบว่า วันนี้ในส่วนของการบริหาร จัดการในเรื่องบุคลากร ท่านผู้นำอย่างท่านปลัด “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ เพราะถึงวันนี้ในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสูง” ที่ต้องไปดูในส่วนของซิงเกิลคอมมานในพื้นที่ ที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ตำแหน่ง อย่างเกษตรและสหกรณ์จังหวัด นานกว่า 6 เดือน ยังไม่มีการแต่งตั้ง โดยไม่มีสาเหตุ ทั้งที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อน โดยตรงแต่กับไปเร่งรีบจ้างที่ปรึกษา ในหลายตำแหน่งที่ทุ่มงบกว่าเดือนละแสนเศษ ต้องถามว่าวันนี้ มีอะไรที่มีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกษตรกรดีขึ้นหละท่านยังไงช่วยคิดๆๆๆๆๆๆ ด้วยนะขอรับครับท่าน อย่าโทษแต่ข้าราชการระดับล่างอย่างเดียว

หลังคาเขียว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s