เจ้าหนี้ที่รัก!!

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเส้นทางเศรษฐี

http://info.matichon.co.th/rich/rich.php?srctag=07022011158&srcday=2015-11-01&search=no

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปีที่ 21 ฉบับที่ 384

ชักหน้า…ให้ถึงหลัง

ป้านะยะ Pranaya.n@ktc.co.th

เจ้าหนี้ที่รัก!!

สำหรับใครที่บังเอิญตกหลุมพรางพลัดหลง จะด้วยอารมณ์ชั่ววูบ หน้ามืด หรือมีความจำเป็นในชีวิต และโดนลิขิตให้ไปเป็นลูกหนี้บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อ บัตรต่างๆ ที่เคยหยิบยื่นให้เรายืมเงินไปใช้ก่อน งานนี้มีข่าวดีให้ใจชื้นขึ้นมาได้นิดหน่อย เมื่อทางรัฐบาลได้ออก พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เพื่อคุ้มครองทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ให้ทวงหนี้และหนีหนี้กันอยู่ในขอบเขต ในร่องในรอยทั้ง 2 ฝ่าย โดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

เนื้อหาสาระสำคัญที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้ควรทราบ ว่าเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย ทวงหนี้แบบใดที่จะไม่เข้าข่ายคุกคามหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกหนี้ ขณะที่ตัวลูกหนี้เอง จะต้องปฏิบัติอย่างไร หากได้รับความไม่เป็นธรรมจากการทวงหนี้ ถูกเจ้าหนี้จอมจิกสุดโหด ตามมาทวงเงินแบบถึงตัวในระยะประชั้นชิด หากถูกข่มขู่คุกคามจะต้องทำอย่างไร บางทีเจ้าหนี้ก็ใช้อุบายลูกไม้นานาชนิดแบบคิดไม่ถึงมาหลอกทวงหนี้ และหากการถูกปฏิบัติแบบใดที่ถือว่าไม่เป็นธรรม จงจำข้อกฎหมายเหล่านี้เอาไว้ จะได้ไม่ถูกเจ้าหนี้เอาเปรียบนะ พี่น้อง

1. ข้อห้ามปฏิบัติของผู้ทวงหนี้

– ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

– พูดจาไม่สุภาพ ดูหมิ่น ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

– เปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้คนอื่นได้รู้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

– ทวงหนี้ผ่านไปรษณีย์ หรือโทรสาร โดยมีข้อความแสดงการทวงหนี้ชัดเจน ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

– ระบุข้อความ เครื่องหมาย หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2. ห้ามทวงหนี้แบบหลอกให้เข้าใจผิด

– ส่งเอกสารทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของศาล เช่น ส่งเอกสารที่มีตราครุฑมาให้ลูกหนี้ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

– ทำให้เชื่อว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม (Notice) จากทนายความ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

– ใช้เอกสารที่ทำให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าจะถูกดำเนินคดี หรือถูกยึดทรัพย์ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

– แอบอ้างว่าเป็นการทวงหนี้จากบริษัทข้อมูลเครดิตใดๆ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3. การทวงถามหนี้ไม่เป็นธรรม ห้ามปฏิบัติดังนี้

– เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ในอัตราเกินกว่าที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้กำหนด

– เสนอให้ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คชำระหนี้ทั้งๆ ที่รู้ว่าลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ตามเช็ค ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

4. คณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการทวงหนี้ของผู้ทวงถามหนี้ โดยหากลูกหนี้หรือคนอื่นๆ ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายจากผู้ทวงถามหนี้ สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการกํากับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด

5. ให้ที่ทำการปกครอง หรือกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีอำนาจรับร้องเรียนการทวงหนี้ผิดกฎหมาย ติดตามพฤติกรรมของผู้ทวงถามหนี้

เมื่ออ่านดูแล้ว หากมีการทวงหนี้ในลักษณะดังกล่าวเบื้องต้น ก็สามารถร้องเรียนได้ แต่ข้อเท็จจริงที่หนีไม่พ้นคือ เมื่อมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ ดังนั้นดีที่สุดคือ อย่าเป็นหนี้เลยละกัน…พี่น้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s