‘อุเทน’ยกหลักอคติ4ให้ผู้มีอำนาจยึด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160517/227874.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
'อุเทน'ยกหลักอคติ4ให้ผู้มีอำนาจยึด

‘อุเทน’ยกหลักอคติ4ให้ผู้มีอำนาจยึดเป็นหนทางสร้างปรองดอง แนะ’บิ๊กตู่’ถอยหลังตั้งหลัก อย่ามองประเทศเป็นของเล่น

              นายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย เปิดเผยว่า ถ้าผู้มีอำนาจ มีใจเป็นธรรมและเป็นผู้มีคุณธรรม เขาคนนั้นต้องมีหลักอคติ 4 ให้กับทุกคนในสังคม เมื่อนั้นสังคมย่อมมีและเป็นสุข โดยหลักอคติ 4 คือการเว้นจากความลำเอียง 4 ประการ ประกอบด้วย ฉันทาคติ ความลำเอียงจากความรัก โทสาคติ ความลำเอียงจากความพยาบทา โมหาคติ ความลำเอียงจากความหลง และภยาคติ ความลำเอียงจากความกลัวภัยจะมาสู่ตัวเอง

นายอุเทน ขยายความด้วยว่า ที่นำหลักอคติ 4 มาเผยแพร่ เพราะเห็นว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารบ้านเมืองยังไม่สามารถทำให้เกิดความปรองดองสามัคคีขึ้นได้ในสังคม ยังพบว่าการบังคับใช้กฎหมายยังมีปัญหาบังคับใช้ได้ไม่เต็มที่ และเกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นในหลายกรณี คดีความต่างๆยังมีทั้งช้าหรือเร็ว ไม่เป็นไปตามครรลองที่แท้จริง วาทกรรมสองมาตรฐานก็ยังมีอยู่ ส่วนตัวเห็นว่าตราบใดที่ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจยังไม่สามารถสร้างความชอบธรรมเป็นธรรมให้เกิดขึ้นได้ ความปรองดองสมานฉันท์ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นผู้มีอำนาจควรถอยหลังตั้งหลักคิดเพื่อบ้านเมือง ประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นหรือการทดลอง อย่างไรก็ตามยังเชื่อในความตั้งใจมุ่งมั่นของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงอยากให้ท่าน คิดไตร่ตรองหาข้อผิดพลาดที่ผ่านๆมาให้ดี แล้วนำหลักอคติ 4 มาปรับใช้ เพื่อเป็นหนทางในการสร้างความปรองดองสามัคคี

“หากท่านผู้มีอำนาจทำได้ดั่งหลักอคติ 4 เมื่อนั้นการปรองดองก็จะสำเร็จ ประเทศไทยก็จะสงบอย่างแท้จริง อย่าปล่อยให้ประชาชนคิดว่ายังมีสังคมสองมาตรฐานอยู่”

ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่าจะแถลงผลงานครบรอบ 2 ปีของ คสช.นั้น นายอุเทน กล่าวว่า 2 ปีที่มาของ คสช. สิ่งที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมคือการสร้างความปรองดอง ดังนั้นในการแถลงผลงาน คสช.ควรชี้แจงประเด็นนี้ให้ชัดเจนว่าที่ผ่านมาทำอะไรมาบ้าง และจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งหากต้องการได้ใจประชาชน คสช.และรัฐบาลต้องขจัดวาทกรรมสองมาตรฐานให้หมดสิ้น รวมทั้งต้องไม่มีอคติกับคนพวกใดพวกหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s