บุคคลแนวหน้า : คชสีห์ 30 มีนาคม 2558

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/politic/columnist/17670

บุคคลแนวหน้า : คชสีห์ 30 มีนาคม 2558

แนวหน้าหนังสือพิมพ์คุณภาพ ทุกบรรทัดคือสาระและข้อเท็จจริง…
nn เปิดต้นสัปดาห์กันด้วยข่าวการเมืองร้อนๆ หลังจากรัฐบาลและคสช. จะยกเลิกกฎอัยการศึก เปลี่ยนไปใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 44 แทน…
nn เหตุที่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เตรียมที่จะยกเลิกกฎอัยการศึก เพราะมีเสียงเรียกร้องกดดันจากหลายด้าน ทั้งภาคธุรกิจที่อ้างว่า บรรยากาศไม่เอื้อต่อการลงทุน ทั้งภาคการท่องเที่ยวที่อ้างว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่กล้าเข้าประเทศ เพราะกลัวกฎอัยการศึก รวมไปถึงฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลและคสช. ที่ชอบอ้างนักอ้างหนาว่าไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมือง…
nn ฉะนั้น เมื่อมีเสียงเรียกร้องมากๆ เข้า “พล.อ.ประยุทธ์” จึง “จัดให้” แต่หากยกเลิกกฎอัยการศึกไป แล้วไม่มีอะไรมารองรับ ก็เหมือนกับยักษ์ไม่มีกระบอง อาจจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่ จึงหันไปหยิบเอากฎหมายครอบจักรวาล มาตรา 44 มาใช้แทน ซึ่งบรรดานักวิชาการหัวใส และฝ่ายตรงข้าม รุมค้านทันที เพราะเห็นว่า มาตรา 44 หนักกว่ากฎอัยการศึกเสียอีก เลยเถิดไปถึงขั้นที่ “จตุพร พรหมพันธุ์” หัวหน้านปช. ใช้คำว่าหนีเสือปะจระเข้กันเลยทีเดียว…nn อ่านและพิจารณา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 มาตรา 44 กันแบบชัดๆ “ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่างๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอํานาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทําการใดๆ ได้ ไม่ว่า
การกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหารหรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคําสั่งหรือการกระทํา รวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว เป็นคําสั่งหรือการกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”…
nn ที่ว่ากันว่า มาตรา 44 หนักกว่ากฎอัยการศึกนั้น หนักแค่ไหน ใครจะตอบได้? “คชสีห์” ว่า คงต้องรอดูกันต่อไปว่า มือกฎหมายของรัฐบาลคือ “วิษณุ เครืองาม” จะเป็นคนวางกรอบ ออกระเบียบคำสั่งออกมาในรูปแบบไหน แต่ในเบื้องต้นขอให้พิจารณากฎอัยการศึก บางข้อที่ประชาชนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี…nn ตัวอย่างเช่น กฎอัยการศึกให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ เคหสถานหรือพื้นที่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องมีหมายศาล อีกทั้งยังให้อำนาจในการจับกุมคุมขังได้ 7 วัน โดยไม่ต้องขึ้นศาลจริง หลังจากนั้นจึงค่อยนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม…
nn กฎอัยการศึกข้อนี้โดนกันไปหลายคน บางคนก็ต้องเข้าไปนอนในค่ายทหาร บางคนดีหน่อยก็โดนเบาะๆ คือไปเช้า-เย็นกลับ ไม่ต้องค้างคืน ใช้ภาษาแบบสวยหรูหน่อยคือ เรียกไปปรับทัศนคติ แต่ถ้าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เรียกไปดัดสันดาน!!…
nn แต่สำหรับ มาตรา 44 นั้น ให้อำนาจหัวหน้าคสช. ซึ่งก็คือ “พล.อ.ประยุทธ์” เอาไว้แบบกว้างขวางและกว้างไกล จนถึงขั้นมีการเหน็บกันว่า เป็นการให้อำนาจแบบครอบจักรวาล เพราะมีทั้งอำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ และอำนาจตุลาการ…
nn สรุปตามประสา “คชสีห์” คือ หาก “พล.อ.ประยุทธ์” เห็นว่ามีความจําเป็นในเรื่องอะไรก็สามารถจะหยิบเอา มาตรา 44 มาใช้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปไปจนถึงป้องกัน ปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อย ที่สำคัญ ไม่ว่า “พล.อ.ประยุทธ์” จะสั่งหรือทำอะไรตามมาตรา 44 นี้ ถือว่าชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้น ไม่ว่าก็ไม่สามารถจะเอาไปฟ้องร้องได้…
nn ธรรมชาติของคนไทยคือชอบหาประเด็นมาถกเถียงกัน ซึ่งก็คงเหมือนกับเรื่องนี้ที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ “คชสีห์” ว่า สุจริตชนทั่วไปไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรกับมาตรา 44 จะมีก็แต่พวกที่ทำผิดกฎหมายหรือกำลังจะทำเลยกลัวเกรง จึงต้องออกมาตะโกน เอะอะโวยวายกันเอาไว้ก่อน.. มาตรา 44 อาจจะทำให้ “พล.อ.ประยุทธ์” มีอำนาจครอบจักรวาลก็จริง แต่ถ้าเกิดเป็นใหญ่แล้วไม่มี “คุณธรรม” ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน!!…nn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s