บุคคลแนวหน้า : เสือไท 24 มีนาคม 2558

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/politic/columnist/17570

บุคคลแนวหน้า : เสือไท 24 มีนาคม 2558

หนังสือพิมพ์แนวหน้า ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสแนวหน้าก้าวขึ้นสู่ปีที่ 36 อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง…

nn วันนี้ “เสือไท” ได้รับการร้องเรียนมาว่า ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น บางครั้งแก้ไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน มันเลยทำให้ “เงินฝาก” ของสมาชิกล่องหนไปอยู่ในกระเป๋าของ “ธัมมชโย” ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น เรื่องของเรื่องคือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่อยู่ในพื้นที่ดูแลของ สนง.ส่งเสริมสหกรณ์ กทม.พื้นที่ 2 ที่มี บุญเสริม ไกรสินธุ์ เป็น ผอ.สำนักงานและรองนายทะเบียนสหกรณ์ นอกจากนี้ก็ยังมีนายณัฐพล นันทนาวัฒน์ ที่ปรึกษา สองคนนี้เป็นคู่พระคู่นางของพื้นที่ 2 มาตลอดและเรื่องราวในอดีตก็ล้วนแต่กลิ่นตุๆ…

nn “เสือไท” ทราบว่า ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มีอยู่ประมาณ 1,400 แห่งทั่วประเทศและมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ในแต่ละแห่งก็จะมีข้อบังคับและระเบียบในการดำเนินงานของตนเองต่างหาก โดยส่วนใหญ่ก็จะบริหารได้ด้วยดีและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ส่วนข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะมีหน้าที่ในการส่งเสริมแนะนำตามอุดมการณ์และหลักการวิธีการสหกรณ์ ยิ่งในมาตรา 15 จะระบุไว้ว่า “อธิบดี” กรมส่งเสริมเป็นตำแหน่งนายทะเบียน และมาตรา 16 ก็เขียนว่า “ผู้อำนวยการ ก็คือตำแหน่งรองนายทะเบียน ดังนั้นข้าราชการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเข้าข่ายมีความผิดอาญาตามมาตรา 157”…

nn แต่ปรากฏว่า การบริหารในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มันเกิดความเสียหาย กว่า 20,000 ล้านบาท จะทำอย่างไร ในพื้นที่ 2 ที่มีคนสองคนดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ ยังมีเรื่องที่กำลังลุกลามและมีทีท่าว่าจะเจริญรอยตามก็ดูเหมือนจะเป็นกรณีองค์กรที่ชื่อว่า “ชุมนุมร้านสหกรณ์” ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งใน 7 ประเภทของสหกรณ์ อันที่ว่านี้เป็นแบบร้านค้า เมื่อเค้าสามารถรวมแบบเดียวกันได้ 5 แห่งขึ้นไปก็สามารถจัดตั้งเป็นชุมนุมแบบที่เรียกได้ ขณะนี้ ผอ.สนง.และที่ปรึกษาคู่บุญคู่กรรม ของสนง.พื้นที่ 2 ได้ปล่อยปละละเลยอีกแล้ว…nn ในเรื่องของการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีมาไม่น้อยกว่า 2 ปีแล้ว กฎหมายระบุว่าสหกรณ์ต้องจัดการประชุมใหญ่ภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี ที่ปิดบัญชีไม่ได้เพราะมีข่าวว่ามีการนำเงินไปลงทุนในสลากกินแบ่งหรือที่เรียกว่า “แชร์ลอตเตอรี่” ในพื้นที่เขต 2 ขณะนี้ชาวบ้านรู้กันหมดเรื่องนี้…

nn ฮัดเช้ย!เหตุการณ์เรื่องของความเสียหายมีเงาปรากฏมาตั้งแต่ปี 2552-2558 และข้าราชการคู่แฝดนี้ก็ทำงานด้วยกันมาตลอด อีกคนเกษียณก็ลงทุนเอาภาษีประชาชนไปจ้างมาและลงนามเองหมดในฐานะ ผอ.สนง.พื้นที่ “เสือไท” เห็นว่า โอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมฯ คงต้องทบทวนการทำงานของข้าราชการและลูกจ้างสองคนนี้ ที่ยังนั่งกลบของเน่าใต้พรมอยู่หรือท่านอธิบดีไม่ได้กลิ่นนี้บ้างเลยหรือช้างตายทั้งตัวยังจะเอาใบบัวไปปิด ไม่เช่นนั้นผู้เสียหายอีกหลายแสนคนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องอื้อฉาวขณะนี้ของ สนง.ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 คงจะเดินทางไปร้องขอให้ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เจ้ากระทรวงเกษตรฯ ช่วยเร่งสืบแทน พับผ่า…nn

เสือไท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s