เลาะรั้วเกษตร : จากไทยแพนถึงพระยาแรกนา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/215444

281225166

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

ข้าราชการไทย หยุดราชการยาวติดต่อกัน 5 วัน ไปเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา กลับมาทำงานยังไม่ทันตั้งหลักดี อ้าวหยุดยาวอีกแล้วอีก 5 วัน เนื่องจากมีวันคั่นระหว่างวันหยุดนักขัตฤกษ์กับวันเสาร์-อาทิตย์อยู่ 1 วัน ครม.เลยประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ ข้าราชการไทยจึงมีวันหยุดยาวติดต่อกันอีกช่วงหนึ่ง

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือ ไทย-แพน ถือโอกาสก่อนวันหยุดยาวเปิดแถลงข่าวพบสารตกค้างในพืชผักผลไม้เสียเลย เรียกว่า วางแผนมาดี แถลงเสร็จก็วันหยุดติดต่อกันหลายวัน สื่อก็เล่นข่าวนี้กระจาย เพราะวันหยุดยาวทั้งผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าวทางราชการก็หยุดด้วย จึงต้องสต๊อกข่าวไว้ช่วงวันหยุด เหมือนกับการวางหมากกลสกัดไม่ให้ทางราชการตอบโต้ได้เต็มรูปแบบ แต่ถึงกระนั้นก็มีการให้สัมภาษณ์ตอบโต้ทางสื่อบ้างประปราย…….ว่ากันไป

การแถลงข่าวพบสารตกค้างของ ไทย-แพน ในครั้งนี้ แม้จะวางแผนมาดี ก็ดูจะพลาดไปหน่อย ตรงที่ตัวอย่างที่สุ่มเก็บมาน้อยเกินไป เวลาวิเคราะห์ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์จึงดูเหมือนสูง เช่น สุ่มมา2 ตัวอย่าง พบสารตกค้าง 1 ตัวอย่าง ก็ปาเข้าไป 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าสุ่มมา 1 ตัวอย่างพบสารตกค้างใน 1 ตัวอย่างนั้น ก็เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นสถิติที่ใครก็คงรับไม่ได้

พลาดอีกประการหนึ่งคือ การระบุว่าส่งไปตรวจวิเคราะห์ที่ห้องแล็บต่างประเทศ ซึ่งทราบกันดีในหมู่นักวิชาการและนักวิจัยว่า แล็บต่างประเทศคิดค่าใช้จ่ายสูงมาก และการเตรียมตัวอย่างส่งไปตรวจวิเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าจะทำอย่างไรไปก็ได้ ต้องมีการเก็บรักษาให้คงความสด และต้องส่งภายในเวลาอันรวดเร็วหลังจากเก็บตัวอย่างมา คำถามจึงตามมาว่าทำไมต้องเป็นแล็บต่างประเทศ ภายในประเทศก็มีแล็บมาตรฐาน ISO เยอะแยะไป

การแถลงครั้งนี้ จึงแสดงเจตนารมณ์ที่ไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรอย่างแท้จริง แต่หวังผลประโยชน์อย่างอื่น อาจจะดูเหมือนปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค แต่ผลกระทบที่ตามมาคือเกษตรกร ที่ทำมาหากินสุจริต ทำการเกษตรตามระบบ GAP หรือเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง ขายผลผลิตไม่ได้ หรือได้น้อยลง หรือถูกกดราคา นี่สิ…ทำร้ายเกษตรกรเห็น ๆ….ไทย-แพน น่าจะหาวิธีการอื่นในการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้

ข่าวนี้ถือเป็นข่าวที่ตีหัวกระทรวงเกษตรฯ แล้วไม่รับผิดชอบ เอาสะใจไว้ก่อน

ท่ามกลางข่าวไม่ดี ไม่สร้างสรรค์ ก็มีข่าวที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรตามมา นั่นคือ การเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นพระยาแรกนาขวัญโดยตำแหน่ง ผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาขวัญถือเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์ในการไถนาและหว่านข้าว ในพระราชพิธี โดยธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ก็ต้องรับประทานอาหารมังสวิรัติ ไม่บริโภคเนื้อสัตว์นานเป็นเดือนก่อนวันพระราชพิธี ต้องบวงสรวงบูรพกษัตราธิราชองค์พระพิรุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สิ่งที่เกษตรกรทั่วประเทศจดจ่ออยู่กับพระราชพิธีนี้ นอกจากได้เห็นเพื่อนร่วมอาชีพเข้ารับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาต่างๆ แล้ว ยังต้องการทราบผลการเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายของพระยาแรกนา และเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง

ในปีนี้ พระยาแรกนา เสี่ยงทายหยิบผ้านุ่ง ได้ผ้า 5 คืบ ทำนายว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ซึ่งประกอบด้วยหญ้า ข้าวเปลือก ข้าวโพด งา ถั่วเขียวน้ำ เหล้า ในปีนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เฝ้าติดตามพระราชพิธีนี้เป็นประจำทุกปีที่ปรากฏว่าพระโคกินของในถาดเกือบหมดทุกอย่าง ยกเว้นถั่วเขียว คำทำนายในปีนี้จึงบอกว่า ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหารมังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร การคมนาคมค้าขายกับต่างประเทศจะสะดวก และดีขึ้น เศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง

คำทำนาย กับสถานการณ์ที่เป็นจริงจะเหมือนกันหรือไม่คงต้องติดตาม เรื่องแรกเลยคือเรื่องน้ำ ที่ปลัดฯ ธีรภัทร ประยูรสิทธิบอกว่าจะตั้งใจเสี่ยงทายอธิษฐานหยิบผ้านุ่งท่านก็หยิบได้ผ้า 5 คืบ ปริมาณน้ำจะพอดี……..รอดตัวไป….แต่ท่านคงต้องเหนื่อยกับเรื่องอื่นๆ ที่รออยู่อีกเป็นภูเขาเลากา คราวนี้ละ…จะเอาตัวรอดหรือไม่…..ก็ไม่รู้สินะ

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s