ทำไมต้องกำหนด’พระพุทธศาสนาเถรวาท’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/detail/20160530/228583.html

การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
ทำไมต้องกำหนด'พระพุทธศาสนาเถรวาท'

ทำไมต้องกำหนด’พระพุทธศาสนาเถรวาท’ : มอนิเตอร์ร่างรัฐธรรมนูญ โดย สำนักข่าวเนชั่น

             เมื่อ 2 วันก่อน “วัฒนา เมืองสุข” อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ตั้งคำถามต่อประเด็นในร่างรัฐธรรมนูญของ “มีชัย ฤชุพันธุ์” ว่า ทำไมต้องกำหนดไว้ด้วยว่า “รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท” พร้อมแสดงความกังวลว่า การกำหนดเนื้อหาดังกล่าวไว้จะทำเพิ่มความขัดแย้งให้สังคมไทย

ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ซึ่งอยู่ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ เนื้อหาเต็มๆ มีอยู่ 2 วรรค คือ “(วรรคแรก) รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น”

“(วรรคสอง) ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา และต้องมีมาตรการและกลไกในการป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใด และพึงส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการหรือกลไกดังกล่าวด้วย”

“ชาติชาย ณ เชียงใหม่” โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยอมรับว่า กรธ.เพิ่งมาเติมข้อความ “รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญา” ในช่วงท้ายของการพิจารณา

“ที่ต้องกำหนดลงไปว่า เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท เพราะต้องการให้เกิดความชัดเจน เพราะเป็นนิกายที่คนไทยนับถือ เวลานี้ศาสนาพุทธมีหลายนิกายและนับวันจะมีนิกาย มีลัทธิใหม่ๆ ลัทธิแผลงๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงต้องการให้กำหนดไว้ให้ชัดเจนว่า ศาสนาพุทธที่รัฐพึงสนับสนุนคือเถรวาท เพื่อรักษาพุทธแท้ตามพระไตรปิฎก ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาของประชาชน ทุกคนยังสามารถเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ ส่วนที่กำหนดนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐเท่านั้น”

โฆษก กรธ.บอกว่า ก่อนที่ กรธ.จะกำหนดเรื่องนี้ลงไป ได้มีการปรึกษาผู้รู้ พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ และศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ อย่างถ้วนถี่ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์จึงได้กำหนดไว้ ไม่คิดว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกแต่อย่างใด ต่างจากอีกเรื่องที่มีการเรียกร้องคือ ให้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ที่ กรธ.พิจารณาแล้วเห็นว่า หากไปกำหนดอย่างนั้นจะทำให้เกิดปัญหาตามมา ทั้งความเหลื่อมล้ำ แตกแยก จึงไม่ได้กำหนดลงไป

เมื่อถามย้ำว่า ทำไมต้องกำหนด “พระพุทธศาสนาเถรวาท” ไว้ ทั้งที่รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ ก็ไม่เคยเขียน โฆษก กรธ.บอกว่า เพราะสมัยก่อนเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอาจไม่อ่อนไหวเหมือนปัจจุบัน ปัจจุบันถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสถาบันศาสนาทั่วโลก เกิดลัทธิ นิกาย พิธีกรรมแปลกๆใหม่ๆ จึงจำเป็นต้องเขียนไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐเพื่อรักษาพุทธแท้เอาไว้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s