โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ครองราชย์ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

กิจกรรมต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ครองราชย์ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s