เลาะรั้วเกษตร : ศพก…กับการลดต้นทุนการผลิต

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/222186

281225166

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

ช่วงนี้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างเดินสายเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร ซึ่งใช้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ในจังหวัดต่างๆ เป็นสถานที่จัดงาน เพื่อให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดนั้นๆ มาบูรณาการกันให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกด้วยความมั่นใจ โดย ดีเดย์ไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย รมว.กษ. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ไปเปิดงานด้วยตนเอง

งานนี้อธิบดีกรมต่างๆ ต้องไปสิครับ….จะไม่ไปได้อย่างไร….ถ้าไม่ไป..อาจจะถูกให้ไป..(อยู่ที่อื่น)…รัฐมนตรีเองก็ดูจะสนุก ด้วยเหตุที่เป็นทหารช่างมาก่อนจึงขอทดลองคุมเครื่องจักรกลการเกษตรดูบ้าง ภาพที่ท่านทดลองขับรถหยอดข้าว หรือโรยเมล็ดข้าว ก็ดูดีอยู่แต่ไม่เข้ากับเสื้อที่ท่านสวมอยู่สักเท่าไร

ไม่ทราบว่าทำไมจึงเลือก ศพก.บางไทร อาจจะเพราะใกล้ กทม. รัฐมนตรีมีเวลาน้อย ไม่ต้องเดินทางไกล หรือเพราะ ศพก. นี้ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว และพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สำคัญในภาคกลาง กระทรวงเกษตรฯต้องการจะประกาศว่าเวลานี้จะเข้าสู่ฤดูการทำนาแล้ว เกษตรกรชาวนาควรจะมาอัพเดทข้อมูล หรือเทคโนโลยีในการทำนากันหน่อย นอกจากนี้
เป้าหมายที่เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ที่ตั้งของ ศพก.แห่งนี้ พยายามจะทำคือการลดต้นทุนการผลิตข้าว จากไร่ละ 5,200 บาท ลงมาเหลือ 2,700 บาท ให้ได้ ตรงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯพอดี

ส่วนในความเป็นจริงจะลดได้หรือไม่ได้นั้น อธิบดีกรมการข้าว อนันต์สุวรรณรัตน์ คงต้องระดมสรรพกำลังนักวิชาการระดับหัวกะทิของกรมการข้าวมาช่วยกันเป็นพี่เลี้ยง เพราะรัฐมนตรีว่าการ ท่านออกปากว่า “เป็นเรื่องที่ท้าทาย และทำยากมาก”

อันที่จริงเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าวไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องคลาสสิกที่มีมานาน ตัวเลขของนักวิชาการกระทรวงเกษตรฯ ตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ ตัวเลขของพ่อค้า ตัวเลขของเกษตรกร ไม่เคยตรงกัน ยิ่งถ้าเป็นตัวเลขของเกษตรกรยุคที่มีโครงการรับจำนำข้าวด้วยแล้ว ยิ่งสูงแบบน่าจะเลิกทำนากันไปเลย

สมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชื่อ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ก็ทำเรื่องลดต้นทุนการผลิตข้าว ก่อนหน้านั้นย้อนหลังไปอีกหลายรัฐมนตรีก็ทำเรื่องลดต้นทุนการผลิตข้าว ตำรามี คู่มือมี กรมการข้าวทำมาหลายปีแล้ว แต่ทำไมยังลดไม่ได้เสียที..ทำไมจึงยั่งยืนมาจนถึงยุคนี้ นักวิจัยน่าจะดาหน้ากันลงพื้นที่หาคำตอบมาให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด

เรื่องของงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จัดขึ้นนี้ ถ้าจะคาดหวังว่าให้เกษตรกรมาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพียงวันเดียว ได้ความรู้ ได้ข้อมูล แล้วนำไปปฏิบัติเพื่อลดต้นทุนการผลิต อาจจะคาดหวังสูงไปหน่อย เพราะเกษตรกรที่มาร่วมงาน คนในกระทรวงเกษตรฯ รู้ดีว่าเขามากันอย่างไร ชนิดที่สมัครใจมาเอง อยากมาเอง หรือขอมาเอง อย่าได้คาดหวังเด็ดขาด เพราะท่านจะผิดหวังเชื่อว่ากว่า 80% ของเกษตรกรที่มาร่วมงาน ที่หน่วยงานจัด เป็นเกษตรกรที่ “ขอให้มา” แต่เอาเถอะไม่ว่าเกษตรกรจะมาอย่างไรก็หวังว่าสิ่งที่เขาได้รู้ได้เห็น เขาจะนำกลับไปใช้ ไม่ใช้ทันที ก็อาจจะนึกได้ในภายหลัง แล้วกลับมา ศพก. นี้อีกครั้ง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการการเกษตร ที่กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าหมายไว้ 30 ครั้ง ใน 30 ศพก. ก็ทยอยจัดกันไป พอดีกับฝนที่โปรยปรายลงมาสู่ท้องไร่ท้องนาในช่วงนี้ เป็นสัญญาณว่าฤดูการเพาะปลูกเริ่มต้นแล้วนั้น ก็คาดหวังว่าเกษตรกรที่รอคอยฝนจะได้เริ่มต้นเพาะปลูกกันเสียที หลังจากที่ห่างหายจากไร่นาไปนานเพราะฝนไม่ยอมตก แต่หลายพื้นที่เกษตรกรหว่านข้าว หรือปักดำไปก่อนหน้านี้จนข้าวโตแล้วก็ไม่น้อย โดยเฉพาะในภาคอีสาน

เป้าหมายของ รมว.กษ. ที่บอกว่า “คาดหวังจะให้ศพก. เป็นศูนย์ที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ และพื้นที่ใกล้เคียง มารับองค์ความรู้ และเข้าใจถึงวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯก็จะลงมาทำงานพร้อมๆ กัน”

ประโยคหลังนี่แหละที่เกิดยากที่สุด….

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s