เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.komchadluek.net/news/edu-health/225758

เปิดม่านการศึกษา,อภิชาติ จีระวุฒิ,สงกรานต์

การศึกษา-สาธารณสุข  :  13 เม.ย. 2559

เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59

เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม

                    13 เมษายน “สุขสันต์วันมหาสงกรานต์”….เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ ติดตาตรึงใจกับภาพเด็กอาชีวะคอยให้บริการตรวจสภาพรถฟรี ปีนี้ก็เช่นกัน “บิ๊กน้อย” พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เปิดตัวโครงการ “อาชีวะอาสา” เทศกาลสงกรานต์ 2559 ภายใต้สโลแกน “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”
                    เชิญชวนประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์…ฟรี 250 ศูนย์ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ตั้งแต่เวลา 08.30–00.30 น. หวังลดอุบัติเหตุทางถนนให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-5906-5499
                    ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา ให้ดำรงตำแหน่ง “นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่  4 กันยายน 2555 นั้น เนื่องจาก ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อภิชาติ จีระวุฒิ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และได้นำความกราบบังคมทูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
                    บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อภิชาติ  จีระวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559  ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
                    หากเอ่ยชื่อ “อภิชาติ  จีระวุฒิ” แวดวงการศึกษาล้วนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี เพราะก่อนเกษียณราชการเคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้บริหารระดับ 11  มาแล้ว อาทิ “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” “เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ดูแลงานด้านอุดมศึกษา อีกทั้งเคยเป็นประธานปราบคนโกงในแวดวงการศึกษา
———————–
(เปิดม่านการศึกษา : 13 เม.ย. 59 : โดย…ครูแจ่ม)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s