เลาะรั้วเกษตร : สปก.ยุคคสช.

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/226690

281225166

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

เรื่องราวของการครอบครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มิใช่เพิ่งเกิดขึ้นใน พ.ศ. นี้ แต่เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นมานานหลายสิบปี อาจจะเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 นั่นเลยทีเดียว แรกๆ เกษตรกรผู้ครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมายอาจจะอยากขายที่ดิน เพราะที่ดินผืนนั้นทำการเกษตรได้ไม่ดีนัก จึงขายไปเสียหรือไม่ บรรดานายทุนทั้งหลายก็ไปหลอกลงวง โน้มน้าวเกษตรกรเจ้าของที่ดินในพื้นที่นั้นหลายๆ รายให้ขายที่ดินนั้นให้กับตน รวมแล้วเป็นพื้นที่ผืนใหญ่ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาพื้นที่นั้นๆ แสวงหาผลประโยชน์ในทางอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกรรมโดยตรง

ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. สั่งสมมานาน ผ่านเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มาหลายท่าน บางท่านอยู่ในตำแหน่งหลายปี แต่บางท่านอยู่ในตำแหน่งเพียง 1-2 ปี เพียงเพื่อรอที่จะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในระดับกระทรวงต่อไป ถ้าจะย้อนกลับไปในอดีตก็จะพบว่าปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายท่าน ก้าวมาจากเลขาธิการ และรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพร พิรุณสาร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรฯ ชวลิต ชูขจร

รวมทั้งอดีตรองปลัดกระทรวง และรองปลัดกระทรวงในปัจจุบัน ที่ผ่านการเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ส.ป.ก. มาแล้วแบบผ่านๆ อย่าง อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ สุทธิพร จีระพันธุ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ปลอดประสพ สุรัสวดี และ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

ในยุคที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ มีกระแสข่าวว่า คสช. จะใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จัดการกับปัญหา ส.ป.ก. อย่างเด็ดขาด แต่ในยุคของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชื่อ ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ไม่ปรากฏข่าวคราวของที่ดิน ส.ป.ก. สักเท่าไร จนกระทั่ง เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็น ชื่อ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. เริ่มมีการกล่าวถึงอย่างจริงจัง

เริ่มจากกกระแสข่าวว่า จะแต่งตั้ง วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ซึ่งกำลังจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558 มาเป็นรัฐมนตรี เพื่อมาช่วยแก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. แต่ปรากฏว่า กลับมีคำสั่งย้าย นายวีระชัยมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทน อันเป็นเหตุให้ วีระชัยลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 จนกระทั่งวันที่ 17 มีนาคม 2558 ครม. แต่งตั้งสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ไปดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแทน

เลขาธิการสรรเสริญ มีดีกรีนิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ และเคยเป็น 1 ในกรรมการเตรียมการโครงการแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้ง ที่โด่งดังของ ป.ป.ช.

เดือนกรกฎาคม 2559 มีข่าวของ ส.ป.ก. ขึ้นหน้า 1 หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เกือบทุกวัน เป็นข่าวที่ ส.ป.ก. จัดการกับนายทุนผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่ง คสช.ที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องการกำหนดพื้นที่เป้าหมายดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พื้นที่เป้าหมายที่ว่านี้ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ใน 19 จังหวัด

งานนี้ กำหนดให้วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นวัน kick off ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้บิ๊กฉัตรเอาป้ายคำบังคับคดีไปติดที่ประตู ที่ดินแปลงหมายเลข 8069 เนื้อที่ประมาณ 535 ไร่ ของ พล.ต.ต.ชาลี เภกะนันทน์ ซึ่งไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน มีการฟ้องขับไล่ตั้งแต่ปี 2552 ศาลฎีกามีคำพิพากษา เมื่อ 16 เมษายน 2558 ให้จำเลยออกไปจากพื้นที่ แต่จำเลยเพิกเฉย จึงพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ขนย้ายวัสดุต่างๆ ออกไป และทำที่ดินให้กกลับสู่สภาพเดิม

นี่เป็นเพียง 1 ใน 130 แปลง ของอำเภอปากช่อง อำเภอเดียว ยังมีอีก 19 จังหวัด ไม่ทราบว่าอีกกี่แสนแปลง พื้นที่กี่ล้านไร่ เห็นทีบิ๊กฉัตรจะต้องต่ออายุราชการให้ท่านเลขาฯ สรรเสริญ เสียละกระมัง เพราะอีก 2 เดือน ท่านจะเกษียณอายุแล้ว ทำไม่ทันแน่

แว่นขยาย

1 thought on “เลาะรั้วเกษตร : สปก.ยุคคสช.

 1. Pequeno em extensão territorial (equivalente ao estado do
  Rio de Janeiro), a população é de mais ou
  menos 7,8 milhões de habitantes, PIB per capita de
  USD 78,925 (2012), quarto maior do mundo, Zurique e também
  Genebra foram classificadas como a segunda e também terceira cidades
  com melhor qualidade para toda a vida no mundo,
  e a Patilha foi considerada melhor país para alguém
  nascer em 2013. http://www.webdeyemek.com/?qa=2735/dicas-para-preenchimento-do-formul%C3%A1rio-ds160-visto-ianque

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s