จอดป้ายเทคโนฯ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05012010359&srcday=2016-03-01&search=no

วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 618

จอดป้ายฯ

ชนะเลิศ The Best Practice 9 มทร.

อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) การบูรณาการการจัดการสอนกับการบริการวิชาการ จากการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ทำความเข้าใจ

นายสรธร สันทัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานโครงการ โดยมี นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดพะเยา ชี้แจงรายละเอียดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้

80 ปี ไสใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เปิดงานมหกรรมวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 80 ปี ไสใหญ่ และร่วมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ณ อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปอเทืองเหลืองอร่ามเมืองสรวง

นายสมจิตร์ คำสี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามงานการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2559 ที่บ้านเมืองแก้ว ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง มี นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสรวง พร้อม นายยุทธพร ฝนทั่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลหนองหิน นำลงพื้นที่แปลงปลูกของ นายวิชัย ทวินันท์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชนนักปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี และ นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ชุมชนนักปฏิบัติสู่การจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนา

ชายผู้เขียนหนังสือได้ไม่เกินเจ็ดหน้า

พิชา รัตนานคร เขียน

สำนักพิมพ์มติชน

ISBN : 978-974-02-1464-9

จำนวน 224 หน้า/ราคา 180 บาท

นวนิยายเล่มแรกของ “พิชา รัตนานคร” กล่าวถึงชายหนุ่มคนหนึ่ง เรียนจบมหาวิทยาลัย และตั้งใจที่จะรับแต่งานฟรีแลนซ์ แทบทุกวันเขาพักอยู่ในคอนโดฯ วันว่างมักพาตัวเองเที่ยว เขาคิดว่าตนมีความสุขและใช้ชีวิตนอกกรอบ เขามักฝันถึงหญิงสาวคนหนึ่งซ้ำๆ ยิ่งเมื่อมีแมวตัวหนึ่งเข้ามาในห้อง เขาจึงถือเสมือนว่ามันคือรูมเมท

ย้อนไปไม่เกิน 10 ปี สมัยยังฝึกงานอยู่ที่สำนักงาน เขาได้พบ “กันยา” หญิงสาวหน้าตาดี ทั้งสองสนิทสนมกันมาก ขณะเดียวกันเขาก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อ “หัวเป็ด” เพื่อนคนนี้ร่ำรวยและมีหน้ามีตาทางสังคม แต่หัวเป็ดได้รับความกดดันจากครอบครัวมาเป็นเวลานาน ทั้งเรื่องการเรียน และการทำงาน ทำให้หัวเป็ดอยากทำความรู้จักกับปุถุชนคนธรรมดาอย่างเขา

ในช่วงที่เขารู้จักทั้งกันยาและหัวเป็ด เขาพยายามหัดเขียนนวนิยาย แต่สุดท้ายเขามักเขียนได้ไม่เกิน 7 หน้า แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบหญิงสาวในฝัน แต่สุดท้ายก็หาคำตอบไม่ได้ว่า เขาจะทำอย่างไรต่อไป

นวนิยายเรื่องนี้ จึงจุดประกายให้เราได้ตระหนักถึงการแสวงหาความเป็นอิสระอย่างเที่ยงแท้ นับแต่เรื่องการทำงาน มิตรภาพระหว่างเพื่อน จนถึงความรักความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s