โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ โรงเรียนวัดรางบัว ปีการศึกษา 2559 11 สิงหาคม 2559

วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 8.00 น.  นางสาวเยาวณี  เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว และนางนราธิป  พรหมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมเทิดพระคุณแม่  เพื่อให้นักเรียนได้ระถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ที่ทรงเสียสละพระองค์เอง ดูแลทุกข์สุขของพระสกนิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้นักเรียนได้แสดงซึ่งความรัก และระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดู และแม่ครูที่เสียสละ อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดา และครู อาจารย์ อีกด้วย

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s