ปัญหาเกษตร ที่นีมีคำตอบ : ปลูกผักสวนครัว ตามฤดูกาล

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/231631

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

คำถาม ขอถามนะเรื่อง การปลูกผักต้องตามฤดูกาล มีอะไรบ้างครับ มีวิธีปลูกอย่างไรครับ ผมสนใจปลูกมะเขือเทศครับ

คำตอบ

ผักสวนครัว ถ้าปลูกตามฤดูกาล จะได้ผลดี เมื่อได้อุณหภูมิและน้ำพอเหมาะ พืชบางอย่างต้องการน้ำน้อยและทนร้อน ปลูกในฤดูร้อนได้ พืชบางชนิดต้องการอากาศหนาว จึงจะได้ผลดี  การปลูกพืชผักตามฤดูต่างๆ มีดังนี้

ผักที่ปลูกได้ตลอดปี และปลูกได้ทุกพื้นที่ ได้แก่ พืชที่ทนทาน ปลูกครั้งเดียวรับประทานได้ตลอดปี เช่น กวางตุ้ง คะน้า แตงต่างๆ ถั่วต่างๆ มะเขือพวง มะเขือต่างๆ หอมแดง สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง แมงลัก โหระพา กะเพรา ผักตำลึง ผักบุ้งไทย กระชาย ขิง ข่า ตะไคร้ บัวบก มะแว้ง พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู ผักชีฝรั่ง

ผักที่ควรปลูกในฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ได้แก่ ผักที่ทนร้อนได้ดี และทนความแห้งแล้งพอสมควร แต่ต้องรดน้ำเช้าเย็น ต้องพรวนดินแล้วคลุมด้วยฟางข้าวเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เช่น ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ผักกาดหอม ผักกาดขาว ผักชี ผักชีลาว หอม มะระ ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม ถั่วพู ถั่วเขียว พริก น้ำเต้า ฟักทอง คะน้า มะเขือเปราะ และมันเทศ ส่วนผักกาดหอม และผักชีนั้น ควรทำร่มรำไรให้ด้วย

ผักที่ควรปลูกในต้นฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ได้แก่ ผักกาดหัว ผักกาดหอม ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน หอมแบ่ง คะน้า พริกต่างๆ มะเขือต่างๆ บวบ มะระ ฟักเขียว แฟง แตงกวา แตงไทย ข้าวโพดหวาน ถั่วฝักยาว ถั่วพุ่ม ถั่วพู น้ำเต้า กระเจี๊ยบเขียว มะเขือต่างๆ ผักกาดหัว ผักกาดหอม

ผักที่ควรปลูกปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ผักที่ปลูกต้นฤดูฝนก็ปลูกได้ผลดีในปลายฤดูฝน ยิ่งกว่านั้นยังปลูกผักฤดูหนาวได้อีกด้วย เช่น กุ้ยฉ่ายผักคะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ ผักกาดเขียวปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บร็อคโคลี่ หอมหัวใหญ่ หอมแดง แครอท แรดิช ผักชี ข้าวโพดหวาน พริกยักษ์ พริกหยวก ฟักทอง มะเขือเทศ มะเขือพวง มะเขือลาย ขึ้นฉ่าย ถั่วลันเตา แตงเทศ และแตงโม

ผักที่ควรปลูกในฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน–มกราคม ได้แก่ ผักชีไทย ผักชีลาว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง บร็อคโคลี่ พริก ผักกาดขาว ผักกาดหัว ผักกาดเขียวปลี ผักกาดหอม กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ถั่วลันเตา ถั่วพู ขึ้นฉ่าย หอมหัวใหญ่ ตั้งโอ๋ แครอท และมะเขือเทศ

วิธีการการเตรียมแปลงปลูก มีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการพรวนดิน โดยใช้จอบขุดดินลึก 6 นิ้ว ทำการพรวนดิน กำจัดวัชพืชในดินกำจัดไข่แมลง หรือโรคพืชที่อยู่ในดิน ตากทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน

2.ทำการยกแปลง ใช้จอบพรวนยกแปลงสูง 5 นิ้ว กว้าง 1-2 เมตร ความยาวตามลักษณะพื้นที่ หรือแบ่งแปลงย่อยตามความเหมาะสม แต่ความยาวควรอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ให้ผักได้รับแสงแดดทั้งแปลง

3.ปรับปรุงเนื้อดิน เนื้อดินควรเป็นดินร่วน แต่สภาพดินเดิมนั้น อาจเป็นดินทรายหรือดินเหนียว จำเป็นต้องปรับปรุงให้เนื้อดินดีขึ้น โดยใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกอัตรา 2-3 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร

4.ทำหลุมปลูก ต้องทำหลุมที่จะปลูกให้เหมาะกับชนิดของผักที่จะปลูก เช่น พริก ควรใช้ระยะ ประมาณ 75×100 เซนติเมตร เป็นต้น

นาย รัตวิ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s