โรงเรียนวัดรางบัว : กิจกรรมเดือน สิงหาคม 2559

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : โรงเรียนวัดรางบัว

https://www.facebook.com/watrangbua?fref=ts

.
โรงเรียนวัดรางบัว0โรงเรียนวัดรางบัว2

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 2559.

 

ภาพงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 59.
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559.
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้.
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 1/2559.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s