Science Update :เริ่มใช้ข้อตกลงกรุงปารีสทั่วโลก

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/lady/243317

วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, 06.00 น.

นางแพทริเซีย เอสปิโนซ่า ประธานสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโลกแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เผยถึงข้อตกลงกรุงปารีส ซึ่งต่อจากพิธีสารเกียวโต การแก้ไขปัญหาโลกร้อน เริ่มมีผลบังคับใช้จริงเมื่อวันศุกร์ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อกดดันเกือบ 200 ประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศร่ำรวยและยากจนร่วมกันลดค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกร้อน ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ หอไอเฟลที่กรุงปารีสรวมถึงอาคารสำนักงานทั้งของรัฐและเอกชนในเมืองมาร์ราเกซ ของโมร็อกโก, กรุงนิวเดลี ในอินเดีย, เมืองเซา เปาโล ในบราซิล, เมืองแอดิเลด ในออสเตรเลีย และอีกหลายหัวเมืองใหญ่จะเปิดไฟสีเขียว เพื่อฉลองการเข้าสู่ข้อตกลงทางประวัติศาสตร์ จากนั้นตัวแทนจากเกือบ 200 ประเทศจะประชุมตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. เป็นเวลา 2 สัปดาห์ที่เมืองมาร์ราเกซ ในโมร็อกโกเพื่อหารือในเชิงนโยบาย เทคโนโลยีและงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s