ทูตไทยเผยบทบาทญี่ปุ่น เชื่อมโยงอาเซียนได้ยอดเยี่ยม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 18 พ.ย. 2559 07:55

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/786312

 

(ภาพจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว)

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ย้ำญี่ปุ่นเข้ามีบทบาทเชื่อมโยงกับอาเซียนได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้งระดับองค์กรและประชาชน และเป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่วนไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านความมั่นคง เพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ญี่ปุ่น–อาเซียน ในการประชุมของสมาชิก Inter-Parliamentary Exchange Group วุฒิสภาญี่ปุ่น ที่อาคารรัฐสภาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีนักการเมืองอาวุโสของญี่ปุ่นเข้าร่วม อาทิ นายฮิโรฟูมิ นากาโซเน่ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายชูอิชิ ดาเตะ ประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น และนายอากิระ กุรจิ รองประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น รวมทั้งมีสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 40 คน

ทั้งนี้ นายบรรสาน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดในทุกระดับ โดยภายหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 59 ผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินี นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและบุคคลสำคัญในรัฐบาล ได้เดินทางมาลงนามไว้อาลัยที่สถานเอกอัครราชทูต รวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน

สำหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน นายบรรสาน กล่าวว่า ปัจจุบันอาเซียนก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในเวทีโลก จากการรวมตัวของประชาคมอาเซียนเมื่อปี 2558 จึงมีความสำคัญของการส่งเสริมความเชื่อมโยง และลดความเหลื่อมล้ำภายในภูมิภาค ซึ่งญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทได้อย่างยอดเยี่ยม

ทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน โดยไทยพร้อมมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงญี่ปุ่นกับภูมิภาคอาเซียน และเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นอกจากนั้น ไทยยังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านความมั่นคงเพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค โดยเฉพาะการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s