มทร. ศรีวิชัย พลิกวิกฤต แปรรูปยางพาราเป็นของชำร่วย เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05077150759&srcday=2016-07-15&search=no

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 627

คิดเป็นเทคโนฯ

อุทัยวรรณ ชาลีผล

มทร. ศรีวิชัย พลิกวิกฤต แปรรูปยางพาราเป็นของชำร่วย เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้

อาจารย์อนุชิต วิเชียรชม หัวหน้าสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เล็งเห็นว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ และในปัจจุบันมีราคาลดลงมากจากในอดีต ซึ่งน้ำยางสดที่กรีดได้จากสวนยางสามารถนำไปแปรรูปได้หลากชนิด ทั้งในรูปน้ำยางข้นและยางแห้ง

ด้วยเหตุนี้จึงคิดค้นการทำจานรองแก้วจากยางพาราขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมทั้งผลิตตามคำสั่งซื้อจากผู้ที่ต้องการ ซึ่งจะนำจานรองแก้วจากยางพาราไปใช้เป็นของชำร่วยในงาน เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงต่างๆ

คุณสมบัติของยางพาราเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เหนียว ทนทาน และเป็นฉนวนความร้อน การนำมาทำเป็นจานรองแก้วจะได้คุณสมบัติพิเศษคือ ตกหล่นจะไม่แตกและลดเสียงรบกวนจากการกระทบระหว่างจานรองแก้วกับภาชนะเซรามิก อีกทั้งจานรองแก้วจากยางพาราสามารถป้องกันความร้อนจากแก้วกาแฟหรือแก้วน้ำร้อนได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถถือได้อย่างสะดวกและไม่ลื่นมืออีกด้วย โดยต้นทุนในการทำจานรองแก้วจากยางพาราจะมีต้นทุนในการทำที่เปลี่ยนแปลงตามราคาของยางพาราที่เป็นวัตถุดิบหลัก แต่โดยปกติแล้วสามารถนำยางและสารเคมีไปบดผสมในเครื่องผสมยางแบบ 2 ลูกกลิ้ง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จะได้ยางที่ผสมสารเคมีแล้วเรียกว่า ยางคอมปาวด์ ที่สามารถควบคุมต้นทุนได้

โดยเฉลี่ยจานรองแก้ว 1 ชิ้น จะมีน้ำหนักประมาณ 35 กรัม มีต้นทุนการผลิตประมาณ 5 บาท ต่อชิ้น ซึ่งรวมค่าพลังงานและค่าแรงงานแล้ว โดยที่ผ่านมานั้นได้รับการตอบรับที่ดีและมียอดการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะมีการออกแบบจานรองแก้วจากยางพาราที่มีลวดลาย สีสัน และรูปแบบที่แปลกใหม่ และวางจำหน่ายในร้านที่จำหน่ายของชำร่วย และการจำหน่ายออนไลน์ เพื่อสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจจานรองแก้วจากยางพารา ขายปลีกที่ราคาชิ้นละ 15 บาท แต่หากสั่งซื้อในปริมาณมาก (ตั้งแต่ 100 ชิ้น ขึ้นไป) จะจำหน่ายในราคาส่ง ชิ้นละ 10 บาท ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายอาจปรับเปลี่ยนตามคุณสมบัติพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาจารย์อนุชิต วิเชียรชม โทรศัพท์ (082) 270-4367 หรือ (075) 773-336-7 ต่อ 120

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s