นาลโสวินฺทเต สุขํ คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05008010859&srcday=2016-08-01&search=no

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ปีที่ 28 ฉบับที่ 628

จอดป้ายเทคโนฯ

นาลโสวินฺทเต สุขํ คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบความสุข

สุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่าไทยพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ร่วมสมาชิกภาคีในการลดก๊าซเรือนกระจก พิจารณาการลงสัตยาบรรณภายใต้ข้อตกลงปารีส เร่งจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตร ปี 2560-2564 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

คมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แจงผลข้อมูลการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2558/59 ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์ สุรินทร์ ระบุ เนื้อที่เพาะปลูกโดยรวมลดลงร้อยละ 1.8 ในขณะที่เนื้อที่เพาะปลูกสับปะรดโรงงาน ปี 2558 ของจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นร้อยละ 53

สมาคมนักเรียนเก่าบวรวิทยายน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เชิญชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบางปะกง ณ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”(หลังเก่า) ระหว่างนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559

Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ปี2559 “Smart Farmer ทางรอดเกษตรไทย” ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน

อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์(กลาง) อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์…นิเทศก์นักศึกษาฝึกงาน กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เมื่อเร็วๆนี้

สมโภชและถวายเทียนพรรษา

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมสมโภชและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดไตรวิทยาราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s