ข่าวเกษตรรุ่น 23 คุณแม่ของยุวดี (รางแดง) Granadose เสียชีวิต

ku23-title1 ku23-title2

2506-2556     Jubilee KU 23

 

เพื่อนๆที่รัก
ได้รับข่าวจาก อ.เลขาว่า คุณแม่ของยุวดี (รางแดง) Granadose เสียชีวิตจะทำการรดน้ำศพวันนี้ที่ ศาลา 6 วัดพระศรีมหาฑาตุ บางเขนเวลา 16.00 น สวดเวลา 18.00 น. สวดถึงวันที่ 17 มค. 2560 ฌาปณกิจวันที่ 18 มค. 2560. เวลา 14.00 น.
วันชัย จันทร์ฉาย   รายงาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s