เลาะรั้วเกษตร : ทำใจได้ไหม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/249791

วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 06.00 น.

281225166

ในที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็ได้รัฐมนตรีช่วย มาช่วยทำงานตามประสงค์ เรียบร้อยโรงเรียน วปอ. เพราะโรงเรียน วปอ. ทำให้ได้รู้จักกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ป้ายแดง ชุติมา บุณยประภัศร และเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงได้ทำงานร่วมกับอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชุติมา บุณยประภัศร

ข่าวว่าเหตุผลที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต้องเป็น ชุติมา บุณยประภัศร เพราะต้องการให้มาช่วยขายข้าว…ถ้าเหตุผลที่ว่านี้เป็นความจริง ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไร…แค่คิดก็ผิดแล้ว….หรือ บิ๊กฉัตร หลงว่า ตนเองยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อยู่

ก็ลองดูสักตั้ง คนพาณิชย์จะได้รู้ว่า การขายที่ว่ายากนั้น การผลิตนั้นยากยิ่งกว่า จะได้รู้เสียทีว่า ทำไมผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ จึงมีปัญหาแทบทุกพืช ไม่ว่าจะเป็นข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ต่างๆ อะไรที่คนกระทรวงพาณิชย์ เคยกล่าวหาคนกระทรวงเกษตรฯ ไว้ ลองมาแก้ไขดู…..ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้ว่าเอง แต่มีข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯปรารภให้ฟัง

การให้อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีกฎ กติกา อะไรห้ามไว้ก็จริง แต่ในความรู้สึกของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ คงต้องคิดอะไรบ้างล่ะน่า ไม่ได้คิดแทนใคร แต่เชื่อเถอะต้องมีคนคิด….แต่ใครจะคิดก็ไม่สำคัญเท่ากับข้าราชการของกระทรวงเกษตรฯ ที่กำลังทำงานสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการฯ อยู่ในขณะนี้ ขวัญ กำลังใจ คงหายไปเยอะ….ขบวนการ “ลองดี” อาจจะมีให้เห็น

จะว่าไปก็เห็นใจ รัฐมนตรีว่าการฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อยู่เหมือนกัน ในการเลือกคนมาช่วยทำงาน เพราะตลอดชีวิตราชการของท่านอยู่ในวงการทหาร ไม่ได้อยู่ในวงการเกษตรมาก่อน อาจจะไม่รู้จักผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่มีผลงานด้านการเกษตรที่คนในวงการเกษตรยอมรับด้วยตัวของท่านเองโดยตรง อาศัยจากข้อมูลที่มีคนให้มา จริงบ้าง ไม่จริงบ้าง

หรือไม่ท่านคงคิดตัดปัญหาคนของกระทรวงเกษตรฯ เกรงจะไม่ทิ้งแนวคิดเดิมๆ จึงเอาคนนอกเข้ามา จะได้มองออกว่าปัญหาของกระทรวงเกษตรฯ อยู่ตรงไหน…..ถ้าเป็นประเด็นนี้ คนกระทรวงเกษตรฯ ก็จงทำใจ…..

ขณะเดียวกัน มีคนแย้งว่า คนนอกเข้ามาคนหนึ่งแล้ว จนป่านนี้ยังไม่สามารถทำให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นไปอย่างที่คาดหวังได้ กลับสร้างปัญหามากขึ้น เพราะไม่รู้เรื่องงานของกระทรวงเกษตรฯ ดีพอ ทำให้อธิบดีทั้งหลายออกอาการถอนหายใจลึก ๆ อยู่ไม่น้อย….ไม่เชื่อลองถามปลัดกระทรวงเกษตรฯ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ดู

พร้อมๆ กับการลุ้นว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็คือการลุ้นว่าใครจะมาเป็นรองอธิบดีในตำแหน่งที่ว่างลงในหลายกรมฯ การคัดเลือกรองอธิบดีในยุคที่ปลัดกระทรวงฯ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกเอง ด้วยการประกาศว่าการคัดเลือกไม่มีเส้นสายและเด็กฝาก แต่จะใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลัก จะเชื่อท่านหรือไม่ คนกรมนั้นๆ คงทราบดี

โอกาสนี้จึงขอแสดงความยินดีกับ รองอธิบดีที่มีรายชื่อในคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา หลายท่านดังนี้

ศิริพร บุญชู ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เป็นรองอธิบดีกรม
หม่อนไหม บพิตร อมราภิบาล ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เป็นรองเลขาธิการ ส.ป.ก. จีรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ข้ามห้วยมาเป็นรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เป็นรองอธิบดีกรมการข้าว สุวัฒน์ เจียระคงมั่น ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการข้าว กรมการข้าว เป็นรองอธิบดีกรมการข้าว

และก่อนหน้านี้เมื่อ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีคำสั่งกระทรวงเกษตรแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งรองอธิบดีกกรมส่งเสริมการเกษตร ชื่อที่ปรากฏคือ ประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

ยังเหลืออีกหลายกรมที่ยังไม่ได้รองอธิบดีมาช่วยงาน รอลุ้นกันต่อไป

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s