หย่อนโครงแท่งคอนกรีต ธรรมชาติต่อเติมบ้านปะการัง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 13 มิ.ย. 2559 05:01

อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/637056


เรือบรรทุกโครงแท่งคอนกรีตทรงลูกเต๋าแล่นลอยลำมาจอดนิ่งสนิท บริเวณพิกัดละติจูด 07 องศา 07.276 ลิบดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา 46.063 ลิบดาตะวันออก…ที่เห็นลิบๆไปทางทิศตะวันตก 5.5 ไมล์ทะเล นั่นคือชายฝั่งบ้านปากจด ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

พนักงานบนเรือนำตะขอลวดสลิงมาเกี่ยวยึดโยง ค่อยๆทยอยหย่อนโครงแท่งคอนกรีตลง สู่ก้นทะเล ในระดับความลึกประมาณ 15 ม. เพื่อให้ธรรมชาติของท้องทะเลทำงาน สานต่อเติมโครงแท่งคอนกรีตให้กลายเป็นบ้าน เป็นหมู่บ้านปะการังแสนสุข ที่เหล่าสัตว์ทะเลจะเข้ามาอยู่อาศัย สร้างครอบครัว ขยายเผ่าพันธุ์ เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในท้องทะเลไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์นี่เป็นภารกิจอีกครั้งที่ กรมประมง ร่วมกับ มูลนิธิทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำการส่งมอบปะการังเทียม จำนวน 2,280 แท่ง ไปจัดวางในพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้เป็นแหล่งการทำประมงใกล้ฝั่ง สร้างอาชีพให้กับประชาชน 2,970 ครัวเรือน ในพื้นที่ 14 หมู่บ้านทั้งในเขต อ.จะนะ และ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งมีผู้ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน จำนวน 450 ลำ…หลังจากได้เข้ามาร่วมสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2555

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง เล่าว่า นับแต่ปี 2528-2558 กรมประมงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างปะการังเทียมมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณปกติจัดสร้างไปแล้ว 443 แหล่ง เป็นปะการังเทียมแหล่งเล็ก 408 แหล่ง ปะการังเทียมแหล่งใหญ่ 35 แหล่ง ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 19 จังหวัด

สำหรับปีงบประมาณ 2559 กำลังดำเนินการจัดสร้างปะการังเทียมตามโครงการภายใต้แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย สร้างปะการังเทียมแหล่งเล็ก 13 แหล่ง ปะการังเทียมแหล่งใหญ่ 1 แหล่ง รวมเป็นงบประมาณ 49.4 ล้านบาท โดยใช้แท่งคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 ลบ.ม. จำนวน 7,882 แท่ง

“การจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เพราะหลังจากวางแท่งคอนกรีตไปแล้ว 3-4 เดือนจะมีจำนวนสัตว์น้ำหลาก หลายพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญแท่งคอนกรีตปะการังเทียมยังป้องกันเรือขนาดใหญ่เข้ามารุกล้ำทำการประมงในพื้นที่ชายฝั่งได้อีกด้วย”

รองอธิบดีกรมประมง เผยตัวเลขผลสำรวจข้อมูลจับสัตว์น้ำหลังวางปะการังเทียม…การทำประมงใช้เบ็ดตกปลา จากที่เคยได้ลำละ 7,913 กก. เพิ่มเป็น 14,533 กก. การทำประมงเรืออวนลอยปลาทู จากที่เคยได้ปลาลำละ 20,800 กก. เพิ่มมาเป็น 37,000 กก.พิสูจน์ยืนยันการวางโครงแท่งคอนกรีต…ธรรมชาติต่อเติมสร้างบ้านให้สัตว์น้ำได้จริง.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s