เลาะรั้วเกษตร : พิพิธภัณฑ์การเกษตรชี้แจง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/255017

281225166

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 06.00 น.

เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ได้เขียนถึงพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจารุรัฐจงพุฒิศิริ ได้มีหนังสือชี้แจงมา เป็นข้อๆรวม 3 ข้อ ตามนี้

1.การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดงาน ณ สนามเสือป่า ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดโดย สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) นั้น เป็นการจัดในนามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “ลูกหลานไทยน้อมใจสืบทอดพระราชปณิธาน” ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และความสำคัญของการเกษตร ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้เป็นจำนวนมาก

2.การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงพัฒนานิทรรศการพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารต่างๆ ให้มีความทันสมัยทั้งรูปแบบและเนื้อหา ในลักษณะพิพิธภัณฑ์มีชีวิต และมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในลักษณะฐานการเรียนรู้ ต่างๆ ที่เป็นของจริง นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรม และโครงการ การเรียนรู้วิถีเกษตรต่างๆ โดยเน้นกิจกรรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำให้มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

3.พื้นที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ ที่เดิมมีปัญหาดูไม่สง่างาม มีวินมอเตอร์ไซค์ ป้ายรถเมล์ รวมทั้งเป็นแหล่งขายอาหาร ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น ปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว โดยได้ทำการก่อสร้างอาคาร ที่มีรูปแบบที่ทันสมัย มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ดูเรียบร้อย และสวยงาม โดยได้จัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ กษัตริย์เกษตร มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจการของพิพิธภัณฑ์ ตลอดจนสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่มที่เน้นด้านสุขภาพ จากผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ทำพิธีเปิดพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา และเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในการจัดแสดงงานมหกรรม ในหลวงรักเรา เมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ชี้แจงมาอย่างนี้ พร้อมมีภาพยืนยันส่งมาให้ดูด้วย แต่พื้นที่มีไม่เพียงพอที่จะลงภาพให้ จึงขอให้ท่านที่สนใจแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันเอาเอง….

ที่จริงจดหมายชี้แจงนี้ ส่งมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว นับว่าเป็นหน่วยงานที่รวดเร็วในการชี้แจงข่าว ตรงตามนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ชุติมา บุณยประภัศรก็รวดเร็วเช่นกัน ทราบว่าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ มาแล้ว….ไม่ทราบว่าถ้าท่านขับรถไปเองท่านหาประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์ถูกไหม…

อันที่จริง…ไม่ได้ติดใจเรื่องงานวันเด็กของกระทรวงเกษตรฯ ที่ชี้แจงมาในข้อที่ 1 เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่า งานวันเด็ก “เด็กไทยหัวใจเกษตร” นั้น กระทรวงเกษตรฯ จัดติดต่อกันมา 13 ปี จนชื่องานและสถานที่จัดงานติดตลาดแล้ว เด็กๆ เฝ้ารอคอย แต่มาปีนี้กระทรวงเกษตรฯ งดจัดทำให้แฟนคลับผิดหวัง…

สำหรับการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯในข้อ 2 และ ข้อ 3 ที่ชี้แจงมานั้น ให้ท่านที่สนใจเข้าไปพิสูจน์กันเอง ถ้าท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวง จะไปพิสูจน์บ้างก็ไปเถอะ..แต่ไปแบบเงียบๆ ไม่ต้องบอกใครล่วงหน้าไปแบบประชาชนคนธรรมดา…..พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s