เลาะรั้วเกษตร : จะใช้‘GAP’ไหน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/260694

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

281225166

เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โฆษกรัฐบาล และรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด ออกมาบอกว่า รัฐบาลสนับสนุนการยกระดับระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน ThaiGAP และก้าวสู่การเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี….ฟังผ่านๆ ดูเหมือนจะดี…แต่ถ้าฟังแล้วคิดทบทวนดูจะมีคำถามตามมา

คำถามที่ตามมาคือ แล้ว GAP เฉยๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มาตรฐานหรืออย่างไร เกษตรกรที่ทำการผลิตและได้รับการรับรอง GAP จากกระทรวงเกษตรฯ ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ประเทศไทยมีกี่ GAP มาตรฐาน ThaiGAP และ GAP ของกระทรวงเกษตรฯ ต่างกันอย่างไร ต่อไปนี้เกษตรกรผู้ผลิตจะต้องใช้ GAP หรือ ThaiGAP…….

เป็นคำถามที่ถามเล่นๆ แต่อยากให้กระทรวงเกษตรฯ ตอบ….

มาจะกล่าวบทไป….ถึง ThaiGAP ซึ่งได้ยินมานานแล้วเกือบ 10 ปีเห็นจะได้ว่า มีผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ส่งออกผักผลไม้บางรายพยายามผลักดันให้เกิด ThaiGAP ขึ้น โดยได้ร่วมมือกับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันอาหาร และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดทำมาตรฐานการผลิตตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) หรือ GAP โดยใช้ชื่อว่า ThaiGAP ซึ่งอ้างว่ามาตรฐานนี้ได้รับการรับรองเทียบเท่ามาตรฐานสากล หรือ Global GAP ที่ใช้กันอยู่ในสหภาพยุโรป

ต่อมาได้มีการจัดตั้งสถาบัน Thai GAP ขึ้น ใช้ชื่อภาษาไทยว่า สถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า ThaiGAP Institute มีชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ เจ้าของบริษัทผู้ส่งออกผักผลไม้รายใหญ่ของไทยบริษัทหนึ่ง รวมทั้งเป็นผู้ที่ริเริ่มและผลักดันมาตรฐาน ThaiGAP นี่แหละ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสถาบัน….โดย ThaiGAP มีวิสัยทัศน์ว่า “World Safety Standard หรือ มาตรฐานโลก บริโภคปลอดภัย”

สถาบัน ThaiGAP พยายามผลักดันมาตรฐาน ThaiGAP โดยใช้กลไกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานของรัฐ กล่าวคือเมื่อปลายปี 2557 มีความร่วมมือระหว่าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ทำโครงการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP

โครงการนี้เริ่มด้วย สถาบัน ThaiGAP ทำการฝึกอบรมเกษตรกรและห้างค้าปลีกทั้งหลายอย่าง เทสโก้ โลตัส แม็คโคร ท็อปซุเปอร์มาร์เก็ต ซีพีออล เหล่านี้ ให้รู้จักกับมาตรฐาน ThaiGAP และเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย จากนั้นสถาบัน ThaiGAP ร่วมกับ สวทช. ทำการติดตามตรวจสอบ และประเมินการผลิตของเกษตรกร และร่วมกับ สทอภ. ทำการตรวจสอบย้อนกลับ โดยใช้ระบบ QR code

และในปีนี้ มีการผลักดันเข้าสู่การประกาศสนับสนุนของรัฐบาล โดยโฆษกรัฐบาลออกมาพูด สนับสนุน ThaiGAP อย่างชัดเจนแบบข้ามหน้าข้ามตา GAP ของกระทรวงเกษตรฯ ไปอย่างไม่ไยดี แถมยังชื่นชมว่าเป็นการยกระดับระบบการผลิตในภาคเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับการรับรองแล้ว 26 ราย และมีเป้าหมายจะเพิ่มให้ได้ 50 ราย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ จะมีการสนับสนุนเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โรงเรือนอัจฉริยะ ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ และไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช…..ว่างๆ ท่านโฆษกคงต้องแอบๆ ลงไปดูพื้นที่ที่เขาปลูกผัก ปลูกผลไม้ (ไม่ต้องบอกใคร) ดูบ้างว่าสภาพมันไม่ได้เป็นอย่างที่มโนกันไป…

ที่กล่าวถึง ThaiGAP มาทั้งหมดนี้ ไม่เห็นมีชื่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปร่วมด้วยเลยแม้แต่น้อย ทั้งๆ ที่
กระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้ริเริ่มจัดทำมาตรฐานการผลิตตามระบบ GAP เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัย มาตั้งแต่ปี 2542 และทำโครงการอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety มาตั้งแต่ปี 2547….มีเกษตรกรที่ผลิตตามระบบ GAP
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนับแสนรายแล้ว….ยังมี ThaiGAP มาอีก แล้วจะยังไงล่ะนี่….
อย่างนี้ก็…งงเด้..งงเด้..

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s