เร่งเติมน้ำเขื่อนแม่กวง ฝนหลวงขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเกษตรกรภาคเหนือ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/266131

วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

x

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงวันนหยุดเทศกาลสงกรานต์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนกักเก็บน้ำแม่กวง ซึ่งมีระดับน้ำใช้การ ในปริมาณน้อย ประกอบกับการขอรับบริการฝนหลวงจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร น่าน พิจิตร พิษณุโลก เชียงใหม ลำพูน เพชรบูรณ์ และแม่ฮ่องสอน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมาย

โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวง วันที่ 15 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนพบว่า มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง อำเภอกัลยาณิวัฒนา และแม่แจ่ม รวมถึงพื้นที่บริเวณเขื่อนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน พบว่ามีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอวังทอง บางระกำ ชาติตระการ นครไทย และเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงจากเกษตรกร ทำให้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวสามารถช่วยเหลือพื้นที่เป้าหมายได้

นายสุรสีห์กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการปฏิบัติภารกิจทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองและพื้นที่ใกล้เคียง และทางภาคกลาง ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อ่างทอง และพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่การเกษตรจังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สิงห์บุรี ชัยนาท และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งผลปฏิบัติการพบว่า มีฝนตกเล็กน้อย-ปานกลาง ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งในด้านปัญหาหมอกควัน พบว่ามีสภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นส่วนใหญ่และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s