เลาะรั้วเกษตร : ศัตรูมะพร้าว…เมื่อไรจะหมด

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/264165

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

281225166

ดูๆ ไป…มะพร้าวไม่น่าจะเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสักเท่าไร แถวๆ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร หรือเกาะสมุย ที่ว่าเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญๆ ก็เห็นแต่ต้นมะพร้าวสูงๆ โทรมๆ ไร้คนเหลียวแล แต่พอมีศัตรูมะพร้าวระบาดกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่เกษตรกรหรือเจ้าของสวนมะพร้าวเดือดร้อน ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเดือดร้อน เพราะมะพร้าวขาดแคลน มีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศจำนวนมาก ส่งผลให้มะพร้าวในประเทศราคาตก เกษตรกรเดือดร้อนอีก กลายเป็นปัญหาพัวพันกันไปหมด

แมลงศัตรูมะพร้าวที่สำคัญๆมีอยู่ 4 ตัว คือ ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว และตัวที่กำลังเป็นพระเอกนางเอกในวันนี้คือ หนอนหัวดำมะพร้าว

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2547 เกิดการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าว ที่ว่ากันว่า เป็นแมลงต่างถิ่น สันนิษฐานว่าติดมากับปาล์มประดับที่มีผู้นำเข้ามาจากอินโดนีเซีย ในครั้งนั้นต้นมะพร้าวบนเกาะสมุยทั้งเกาะเป็นหัวหงอกขาวโพลน ทำให้ทัศนียภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ จึงมีการเร่งกำจัดแมลงดำหนามมะพร้าวกันอย่างเข้มข้น โดยการปล่อยแตนเบียนชนิดหนึ่งที่ประเทศเวียดนามใช้กำจัดแมลงดำหนามแล้วได้ผล

กรมวิชาการเกษตร โดยความร่วมมือของ FAO เป็นผู้นำเข้าแตนเบียนชนิดดังกล่าวเข้ามาขยายพันธุ์และปล่อยในสวนมะพร้าวซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญ โดยเฉพาะที่เกาะสมุย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ในสมัยนั้นคือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปเป็นประธานปล่อยแตนเบียนดังกล่าว ลักษณะคล้ายๆ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตองปล่อยแตนเบียนกำจัดหนอนหัวดำเมื่อไม่กี่วันมานี้ ผิดกันก็แต่เป็นศัตรูมะพร้าวคนละตัว และแตนเบียนคนละชนิด ระยะเวลาห่างกัน 13 ปี

ที่ต้องใช้แตนเบียนกำจัดแมลงดำหนามในครั้งนั้น เพราะการใช้สารเคมีทำได้ยาก เนื่องจากแมลงดำหนามจะซ่อนตัวในใบอ่อน และกัดกินยอดอ่อน ฉีดพ่นยาไปก็ไม่ถูกตัวหนอน ผลจากการใช้แตนเบียนในครั้งนั้นได้ผลดี มะพร้าวฟื้นตัวกลับมาได้ในระยะเวลาไม่นานนัก

ในปี 2555 เกิดศัตรูมะพร้าวระบาดหนักอีกครั้ง คราวนี้เป็น หนอนหัวดำ ซึ่งเป็นศัตรูพืชต่างถิ่นอีกเช่นกัน ในครั้งนั้นมีการป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมีฉีดพ่นแต่ไม่ได้ผล เพราะหนอนจะอยู่ใต้ใบมะพร้าว ฉีดพ่นสารเคมีไปก็ไม่สามารถทำลายหนอนได้
มีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัด ซึ่งก็ไม่ได้ผลดีอีกเช่นกัน ซึ่งบางจังหวัดยังมีสารชีวภัณฑ์เหลืออยู่อีกเป็นจำนวนมากอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้

ปี 2556 ครม.อนุมัติ ให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการกำจัดหนอนหัวดำโดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น และใช้ศัตรูธรรมชาติ จึงมีการนำเข้าแตนเบียนชื่อ บราคอน ซึ่งเป็นแตนเบียนที่เคยใช้กำจัดหนอนหัวดำได้ผลดีมาแล้วในต่างประเทศ คราวนี้กรม
ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้นำเข้ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ซึ่งยังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

การใช้แตนเบียนบราคอน แม้จะได้ผล แต่ก็เป็นไปอย่างช้า ๆ ไม่ทันกับการแพร่ขยายพันธุ์ของหนอนหัวดำ จึงมีการแนะนำให้ใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นสำหรับมะพร้าวที่สูงไม่เกิน 12 เมตร ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิชาการของกรมวิชาการเกษตร แต่มีการทักท้วงเพราะเกรงว่าจะมีสารพิษตกค้างในผลผลิต แต่จากการตรวจสอบของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยืนยันว่าไม่พบสารตกค้างในเนื้อมะพร้าว และน้ำมะพร้าว ถึงกระนั้นการกำจัดหนอนหัวดำด้วยวิธีการต่างๆ ที่กล่าวมาก็ยังไม่สัมฤทธิผล

เวลาผ่านมา 3 ปี หนอนหัวดำยังระบาดอยู่ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า มีสวนมะพร้าวจำนวนมากที่เจ้าของไม่ได้สนใจดูแล และปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งเป็นที่อาศัยของศัตรูมะพร้าวเป็นอย่างดี และถ้าปล่อยไว้เช่นนี้สถานการณ์การระบาดของหนอนหัวดำอาจจะรุนแรง เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมะพร้าวจะได้รับความเดือดร้อน เศรษฐกิจของประเทศก็จะได้รับผลกระทบ เพราะต้องมีการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก ร้ายกว่านั้น หนอนหัวดำอาจระบาดไปสู่ปาล์มน้ำมันด้วย

จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า “หนอนหัวดำจะต้องไม่มีที่ยืนในประเทศไทย” ของนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งมาปาฐกถาพิเศษ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประโยคนี้ทำให้ “งานเข้า” กระทรวงเกษตรฯ อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แต่ครั้งนี้ คงต้องวอนเกษตรกร และเจ้าของสวนมะพร้าวที่ทิ้งร้างร่วมด้วยช่วยกันกำจัดอย่างจริงจัง มิเช่นนั้น หนอนหัวดำจะยืนได้ทุกที่ที่มีสวนมะพร้าว และปาล์มน้ำมัน….

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s