แจงสี่เบีย :กรมพัฒนาที่ดินแนะวิธีจัดการน้ำอย่างประหยัดช่วงหน้าแล้ง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/263631

วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

x

กรมพัฒนาที่ดินแนะวิธีการจัดการน้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่เตรียมความพร้อม ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้ง โดยการจัดการน้ำอย่างประหยัด มีดังนี้

1.การให้น้ำแบบประหยัดเหนือผิวดิน เป็นการให้น้ำแก่พืชครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เช่น การให้น้ำแบบหยด การให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์ โดยต้องมีแหล่งเก็บกักน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องกรองน้ำ ท่อพีวีซี ท่อพีอี หัวหยดและหัวเหวี่ยงน้ำ และสามารถเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ ใช้ได้กับดินทุกประเภทประหยัดแรงงาน เวลา และพลังงานในการให้น้ำ

2.การให้น้ำแบบประหยัดใต้ผิวดิน ด้วยวัสดุที่หาง่ายและราคาถูก ได้แก่ การให้น้ำด้วยตุ่มดินเผานำตุ่มดินเผาที่มีรูพรุนความจุ
5-7 ลิตร มาฝังดินใกล้โคนต้นพืช โดยให้ฝาตุ่มอยู่ในระดับผิวดิน ใส่น้ำให้เต็มแล้วปิดฝาเพื่อป้องกันการระเหยน้ำ น้ำจากตุ่มจะค่อยๆ ซึมออกมาทางรูพรุนรอบตุ่ม เมื่อน้ำในตุ่มหมดก็คอยเติมให้เต็มซึ่งใช้เวลา 10 วันต่อครั้ง วิธีนี้เหมาะสมสำหรับไม้ยืนต้น หรือไม้ผลทั่วไปที่ยังมีอายุน้อยระยะเริ่มปลูก เพื่อให้ตั้งตัวได้ในระยะ 2-3 ปีแรก

การให้น้ำด้วยขวดพลาสติก หรือขวดแก้ว โดยนำมาใส่น้ำจนเต็มแล้วคว่ำลงไปในดินลึกประมาณ 10 ซ.ม. บริเวณโคนต้นประมาณต้นละ 2 ขวด เติมน้ำ 4-5 วันต่อครั้งสำหรับขวดขนาด 750 ซีซี การให้น้ำด้วยแกลลอนน้ำมันเครื่อง นำแกลลอนที่เหลือใช้มาเจาะรูด้านข้างแล้วใช้ด้ายดิบเส้นใหญ่ตัดให้ยาว 1 นิ้วมาอุดรูที่เจาะไว้ให้แน่นเมื่อใส่น้ำในแกลลอน น้ำจะค่อยๆ หยดออกมาตามเส้นด้าย นำแกลลอนไปฝังดินห่างจากโคนต้น 1 คืบ โดยหันด้านที่น้ำหยดเข้าหาโคนต้น โดยการให้น้ำใต้ผิวดิน เหมาะสมสำหรับไม้ผลหรือไม้ยืนต้นทั่วไปที่ค่อนข้างทนแล้งและเพิ่งปลูกใหม่

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรเตรียมพร้อมมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามช่วงฤดูกาล และส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของเกษตรกรและภาคการเกษตรในวงกว้าง แม้สถานการณ์ในปีนี้จะไม่รุนแรง แต่ก็ไม่ประมาท จึงควรเรียมแผนรับมือไว้ทุกด้าน เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ให้มากที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s