เลาะรั้วเกษตร : ผักตบชวา…อุปสรรคทางน้ำ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/273205

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

281225166

น้ำท่วมบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเรียกว่า “น้ำรอการระบาย” หรือ “น้ำเร่งระบาย” ก็ไม่ได้ทำให้คนกรุงเทพฯ มีความรู้สึกที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะคนที่น้ำท่วมบ้าน ท่วมสถานที่ทำงาน สถานที่ทำมาหากิน รวมทั้งคนที่ต้องสัญจรไปมาในถนนที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งต้องอยู่บนถนนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ทั้งๆ ที่ระยะทางเพียงไม่กี่กิโลเมตร….มันทรมาน…และนี่คือความเดือดร้อน….

ดูข่าวน้ำท่วม และการทำงานของกรุงเทพมหานคร ในการช่วยสูบน้ำ ระบายน้ำ รู้สึกเห็นใจ แต่ถ้ามีการเตรียมการแต่เนิ่นๆ ก็คงจะบรรเทาปัญหาลงได้มากกว่านี้ ภาพขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำ และขวางทางน้ำไหลคือสาเหตุหนึ่ง ผักตบชวาก็สาเหตุที่สำคัญอีกสาเหตุหนึ่ง และเป็นสาเหตุที่รัฐบาลนี้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งกำจัดให้หมดโดยมีเป้าหมาย “แหล่งน้ำต้องปลอดผักตบชวา”

การกำจัดผักตบชวา สำคัญขนาดที่รัฐบาลต้องตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา” ขึ้นมากำหนดมาตรการดำเนินการ คณะกรรมการชุดนี้มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร จังหวัด อำเภอ ท้องถิ่นทุกแห่ง และที่ขาดไม่ได้คือ หน่วยทหาร รวมทั้งภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะทำงานร่วมกันแบบ “ประชารัฐ”

มีรายงานว่าได้มีการสำรวจปริมาณผักตบชวาที่จะต้องกำจัดเมื่อเดือนกันยายน 2559 ว่ามีประมาณ กว่า 6.2 ล้านตัน แต่หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ช่วยกันกำจัดผักตบชวาได้กว่า 7.1 ล้านตัน ภายในเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปริมาณที่กำจัดได้มากกว่าปริมาณที่สำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2559 ซึ่งก็เป็นไปได้เพราะผักตบชวาขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เพียง 15-20 วันสามารถเพิ่มปริมาณได้เท่าตัว

ขนาดกำจัดได้เกินเป้าหมาย แต่เวลาผ่านไปประมาณ 2 เดือน ผักตบชวาก็กลับมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางน้ำอีกในวันนี้….ภาพผักตบชวาหนาแน่นอยู่หน้าประตูระบายน้ำขึ้นหน้า 1 หนังสือพิมพ์บางฉบับ

ย้อนกลับไปดูมาตรการที่คณะกรรมการ กำหนด มีทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง เช่น จัดสรรเรือท้องแบนพร้อมติดเครื่องยนต์ให้ไว้ใช้จัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง

มาตรการกำจัดและจัดเก็บอย่างต่อเนื่องในแหล่งน้ำเปิด ให้หน่วยงานหลักที่มีเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์พร้อม เป็นผู้ดำเนินการกำจัดในแหล่งน้ำสายหลักให้เป็น “แหล่งน้ำปลอดผักตบชวา” หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และ หน่วยทหาร

นอกจากนี้ยังมีมาตรการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิด โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน และแหล่งน้ำที่มีหน่วยงานท้องถิ่นรับผิดชอบโดยเฉพาะ ผักตบชวาในแหล่งน้ำเหล่านี้ไม่กระจายไปที่อื่น มีเป้าหมายว่า แหล่งน้ำเหล่านี้จะต้อง “ปลอดผักตบชวา” เช่นเดียวกัน

ถ้าจะดูงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการกำจัดผักตบชวา ในอดีตที่ผ่านมาย้อนหลัง 5 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่าใช้ไปรวม 2.5 พันล้านบาท กำจัดผักตบชวาได้ 24 ล้านตัน พร้อมบอกว่าค่าใช้จ่ายในการกำจัดผักตบชวาแพงมาก ซึ่งก็ไม่ทราบว่าแพงตรงไหน เพราะเมื่อบวกลบคูณหารแล้ว การกำจัดผักตบชวา 1 ตัน ใช้เงินประมาณ 104 บาทเท่านั้น (ตกกิโลกรัมละประมาณ 10 สตางค์) ปัญหางบประมาณน่าจะอยู่ตรงที่ต้องจัดสรรให้กับการกำจัดผักตบชวาทุกปี ไม่มีวันจบสิ้นมากกว่า

เอาเถอะปัญหางบประมาณก็ส่วนหนึ่งปัญหาที่สำคัญกว่านั้นอยู่ตรงที่หน่วยงานต่างๆ ไม่ได้ทำต่อเนื่องจึงไม่สามารถเอาชนะผักตบชวาได้ เพราะอย่างที่ทราบดีว่า ผักตบชวาเพิ่มปริมาณได้อย่างรวดเร็ว งานนี้ประชาชนจึงต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการในการช่วยกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำของชุมชน บรรดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้นำชุมชนอื่นๆ ต้องเป็นผู้นำ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาให้มากขึ้น

จำได้ว่ากระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีโครงการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ใช้สารชีวภาพชนิดหนึ่งกำจัดผักตบชวา แต่เงียบหายไป ไม่ทราบว่าได้ผลเป็นอย่างไร…..

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s