แจงสี่เบีย : ‘สมชาย บุญก่อเกื้อ’ต้นแบบเกษตรกร‘ดินดี’ ปลูก‘มังคุด-กระท้อน’คุณภาพป้อนตลาดขายเอง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/277704

x

แจงสี่เบีย : ‘สมชาย บุญก่อเกื้อ’ต้นแบบเกษตรกร‘ดินดี’ ปลูก‘มังคุด-กระท้อน’คุณภาพป้อนตลาดขายเอง

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

สวนผลไม้เมืองแกลง จ.ระยอง โชว์เทคนิคบริหารจัดการสวนไม้ผลคุณภาพ เน้นทำการเกษตร แบบพึ่งพาตนเอง บริหารจัดการแปลงอย่างเป็นระบบ พร้อมทำตลาดในรูปแบบขายตรง กำหนดราคาได้เอง สร้างมูลค่าจากสวน ตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง

นายสมชาย บุญก่อเกื้อ หมอดินอาสาประจำตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า เดิมมีพื้นที่เป็นสวนผลไม้ 23 ไร่ ดินมีสภาพเป็นกรดไม่เหมาะสมการเพาะปลูก จึงได้ตรวจวิเคราะห์สภาพดินในพื้นที่ พร้อมได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระยอง กรมพัฒนาที่ดิน ให้ทำการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้วัสดุปูนโดโลไมค์ปรับปรุงดิน โดยที่ผ่านมามีการลดการใช้สารเคมีในสวนผลไม้ถึงร้อยละ 80 โดยเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยหมักใช้ฮอร์โมนเร่งการเติบโต รวมถึงการผลิตสารขับไล่แมลง

มีการลดต้นทุนการผลิต โดยเน้นการทำปุ๋ยหมักกลับกองและปุ๋ยหมักเติมอากาศ พร้อมนำใช้ในพื้นที่จริงทำให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับการใช้ปุ๋ยหมักในสวนนั้นจะมีการใส่ปุ๋ยหมักหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้ว โดยจะใส่ปุ๋ยหมักรอบทรงพุ่ม
ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อต้น และมีการพ่นสารเร่งซุปเปอร์พด.2 เร่งการเติบโตของต้นไม้ผ่านระบบสปริงเกอร์ โดยพ่นรอบให้ต้นไม้ในปริมาณ 5 ลิตรต่อ 10 ต้น โดยนำสารเร่งดังกล่าวเจือจางในน้ำเพื่อลดความเข็มข้นของสารไม่ทำให้ต้นไม้ตาย

นอกจากการทำผลผลิตให้ได้ผลดีแล้ว ยังมีการจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพตามหลักวิชาการ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการศึกษาตลาด การนำเอาผลไม้ที่ปลูกได้ทำตลาดขายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้แก่ผู้บริโภคได้เลือกสรรและยังเป็นการถนอมอาหารอีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s