เลาะรั้วเกษตร : 25 สิงหาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/287925

281225166

เลาะรั้วเกษตร : 25 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีโอกาสไปร่วมงาน “เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นที่ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึ่งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับเดินชมงานอยู่พักใหญ่

คำกล่าวเปิดของนายกรัฐมนตรี เจ้าภาพจัดงาน คือกระทรวงเกษตรฯ คงร่างให้ เพราะฟังดูแล้วเป็นนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ขึ้นเวทีพูดกับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ประมาณ 1,000 คน ไปก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะมาไม่นานนัก

นายกรัฐมนตรีนำมากล่าวย้ำอีกครั้ง พร้อมกับเพิ่มเติมสิ่งที่ท่านคิด ท่านเข้าใจ ที่ขาดไม่ได้คือการสร้างสีสันด้วยการพูดแซวพี่น้องเกษตรกรไปด้วยเป็นระยะๆ โดยตอนหนึ่งนายกฯลุงตู่ เห็นคนที่นั่งฟังอยู่ข้างล่างนั่งกระพือพัดกันใหญ่เพราะอากาศร้อน ท่านบอกว่าท่านยืนอยู่บนเวทีร้อนกว่า เพราะแดดส่องหลัง (กับเสื้อพระราชทานผ้าไหมแขนยาวสีดำ) จึงเข้าใจเกษตรกรที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินว่าต้องอดทนและยากลำบากอย่างไร สำหรับท่านความร้อนเท่านี้ท่านทนได้เพราะเป็นทหารผ่านมาหมดแล้ว….แต่คนที่ร้อนกว่าท่านนายกรัฐมนตรี น่าจะเป็นผู้จัดงานที่สร้างเวทีอย่างไรให้แดดส่อง…..

นายกรัฐมนตรี บอกว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาประเทศไว้หมดแล้ว ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพียงแต่เรามาดำเนินการสานต่อ นำมาปรับ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการช่วยเหลือเกษตรกรว่า เกษตรกรต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกัน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง เมื่อรัฐบาลช่วยแล้ว ต้องสานต่อและช่วยตนเองด้วย ไม่เช่นนั้นรัฐบาลต้องช่วยแล้วช่วยอีกไม่จบสิ้น งบประมาณก็ต้องผูกพันไปเรื่อยๆ การพัฒนาก้าวไปข้างหน้าจึงเกิดขึ้นไม่ได้

การสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาคบริการ ต้องสร้างด้วยการใช้นวัตกรรม โดยเฉพาะภาคเกษตร ต้องใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิต ต่อไปนี้จะขายผลผลิตอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้ ต้องมองการตลาด รู้ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อผลิตพืชที่จะนำไปแปรรูปเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการ เช่น อาหารสุขภาพ หรือเครื่องสำอางจากสมุนไพร จากไหม จากข้าว เป็นต้น

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเสียใหม่ โดยให้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และนำพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปให้ได้ด้วยการเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบเดิมๆ มาเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และ Young Smart Farmer…

นายกรัฐมนตรี พูดถึง ห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกับบอกว่า ประธานและสมาชิก ศพก. ทั้งหลาย จะต้องทราบว่าหมายถึงอะไร รวมทั้ง Thailand 4.0 และ นวัตกรรม ศัพท์เหล่านี้ สมาชิก ศพก. ต้องทราบว่าคืออะไร และต้องอธิบายแทนนายกรัฐมนตรีได้ เพื่อจะได้ชี้แจงคนที่ยังไม่เข้าใจ ให้มีความเข้าใจพร้อมกับฝากข้อความภาษาอังกฤษให้ ศพก. ช่วยอธิบายให้คนอื่นๆ ทราบด้วย คือ “Don’t let anyone behide” และ “Stronger together” อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต้องแข็งแกร่งไปพร้อมๆ กัน

ส่วนเรื่องของ แปลงใหญ่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดถึงอยู่บ่อยๆ ในรายการ ศาสตร์ของพระราชา ทุกคืนวันศุกร์ นายกรัฐมนตรีก็บอกว่า การทำการเกษตรแปลงใหญ่จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้แน่นอน ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้ที่ยังไม่ได้ร่วมโครงการแปลงใหญ่ เข้ามาร่วมให้ได้ พร้อมกับเสนอแนวคิดให้มีการทำแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้มีข้าวพันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่จะนำไปปลูก

งานนี้มีภาคเอกชน ซึ่งเป็นพันธมิตรกลุ่มพลังประชารัฐติดตามนายกรัฐมนตรีมาร่วมในพิธีเปิดงานด้วย เช่น ฐาปน สิริวัฒนภักดี
จากไทยเบฟเวอเรจ อิสสระ ว่องกุศลกิจ จากกลุ่มมิตรผล และอีกท่านหนึ่งจากกลุ่ม ซีพี ซึ่งนายกรัฐมนตรีจำชื่อไม่ได้ แต่ก็แก้เก้อแซวว่า “คนรวย ๆ หน้าตาจะเหมือนๆ กัน”

นั่นสิ…ต้องเอาคนหน้าตาเหมือนๆ กันหลายๆ คน จากหลายๆ ค่าย มาช่วยเกษตรกรให้มากๆ ช่วยเหลือแบบ Stronger together นะขอรับ…ไม่ใช่ let everyone (เกษตรกร) behide

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s