เกษตรบูรณาการ : เลือกม้างานชุดใหม่ วัดใจเฮือกสุดท้าย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/292634

251598

เกษตรบูรณาการ : เลือกม้างานชุดใหม่ วัดใจเฮือกสุดท้าย

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ลุ้นกันมานานหลายสัปดาห์ ในส่วนตำแหน่งข้าราชการระดับ 10 ลอตสุดท้าย หลังจากที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรฯ เลือก“เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ” รองปลัดขึ้นนั่งแท่นปลัดกระทรวงเกษตรฯ แทน  “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ที่มาจากกรมป่าไม้ เมื่อ 2 ปีก่อน และต้องส่งกลับไปนั่งตบยุงที่ทำเนียบรัฐบาลอันเนื่องมาจากข้อหาทำงานแบบคิดบวกเกินไป อะไรก็ได้ จนก่อให้เกิดปัญหาบานปลายต่อการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนว “ฉัตรชัย” เจ้าของโปรเจกท์ กระดาษ A4 ที่ดีแต่ร่ายบนกระดาษแต่ทำจริงไม่ได้เพราะข้าราชการไม่เข้าใจ

จนที่สุดท่านรัฐมนตรี “ฉัตรชัย” จำเป็นต้องตัดสินใจปรับเปลี่ยนม้างาน หลังจากปรับปรุงอาคาร ตามใครคนใดคนหนึ่งบอกเล่าว่า ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงอาคาร จะทำให้ข้าราชการทำงานแบบเข้าขาเหมือนกับ  รมว.เกษตรฯ และ รมช. ที่เข้าขา จนวันนี้ชาวบ้านแทบไม่รู้ว่ามี รมช.เกษตรฯเป็นใคร สุดท้ายเลือกปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารในหลายกรม รวมทั้งแต่งตั้งคนที่มาทดแทนที่เกษียณอายุราชการไป  ซึ่งลอตท้ายสุด คือ 3 กรมหลัก นั่นคือ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

โดยคนมานั่งเก้าอี้ใหม่ในส่วนกรมชลประทานแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราการไปคนที่ถูกเลือก ก็ตามคาดหมาย จะเป็นใครไปไม่ได้ เพราะคนนี้เงียบ พูดน้อย ค่อยเจรจา ทหารชอบ “สมเกียรติ ประจำวงษ์” รองอธิบดีกรมชลประทาน ไปนั่งตำแหน่งอธิบดี  ว่ากันว่า ผู้ใหญ่ไว้ใจ ให้ทำโครงการน้ำขนาดใหญ่ แก้ท่วมแล้งถาวร รองรับตั้งกระทรวงน้ำในอนาคต…ว่างั้น ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่อธิบดีคนเก่า ถูกเด้งออกไป  แต่งตัวเลขที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานฯก็ ได้ “พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้นนั่งแท่นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แทนตำแหน่งที่โดนเด้งออกไป ส่วนอีกคน คือ  “น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์” รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติแทนตำแหน่งคนเดิมที่โดนเด้ง ไปนั่งเป็นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เพราะ รมช. เกษตรฯ ไม่ปลื้ม ส่วนจะดีเด่นแค่ไหนฝีมือแค่ไหนต้องติดตาม กันยาวๆ

นอกจากนี้ ยังมีการวางตัวในส่วนผู้ตรวจราชการ ไว้สางงานต่อ ยาวๆ ในปีหน้าเพราะจะเกษียณอีกหลายตำแหน่ง โดยลอตนี้มีการแต่งตั้งทั้งหมดในส่วนตำแหน่งผู้ตรวจการ 8 ตำแหน่ง จากที่สมัครกันทั้งหมด 25 คน ซึ่งบุญหล่นทับเท้า 8 คน ที่จะเข้ามานั่งหน้าขาวในกระทรวง ในส่วนเก้าอี้ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรฯ ระดับ 10 นั้นคือ นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมประมง นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชการเกษตร น.ส.เบญจพร ชาครนนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน น.ส.จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอานัติ วิเศษรจนา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ และนายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ดูๆกันแล้วเป็นอย่างไรเจ้าคะมองแล้วชื่อชั้น พอไปวัดไปวา หรือพอจะเห็นแววว่างานกระทรวงเกษตรฯจะเดินหน้าได้หรือไม่ต้องดูกันไปยาวๆ อย่าลืมว่า ลอตนี้ ว่ากันว่า ท่าน “ฉัตรชัย” วางคนทำงาน ส่วนจะทำงานได้ใจ หรือไม่ ดูกันไป แต่บอกได้เลยลอตนี้ วัดใจเฮือกสุดท้าย ของรมว.เกษตรฯเช่นกัน หากไม่มีอะไรดี สุดท้ายคนที่ถูกปรับอาจเป็นท่านรมว. เกษตรฯเอง สวัสดี….

ราชดำเนิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s