เกษตรบูรณาการ : ไม่มีอะไรในกอไผ่ จริง…เหรอ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/295143

251598

เกษตรบูรณาการ : ไม่มีอะไรในกอไผ่ จริง…เหรอ

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ตามติดการทำงานในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ  มาต่อเนื่องต้องบอกว่า มีการผุดไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมาจำนวนมาก  ซึ่งส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และให้เกิดภาพลักษณ์อันดีงาม ยามแขกไป ไทยมา เยี่ยมเยียน กระทรวงเกษตรฯ จะได้เห็นถึงการพัฒนา และความเป็นอินเตอร์ ในส่วนภาคการเกษตรฯไทย …

งานนี้ต้องบอกว่า ทั้งปรับเปลี่ยนปรับปรุงอาคารให้ดูดี แปลกแหวกแนว ปรับอาคารที่ดูแบบพอเพียงตามแนวเกษตร มาเป็นหรูหรา  แบบอินเตอร์ ที่ว่ากันว่าสวยหรู แต่ข้างในแบบบางเบาเหมือน…อะไรสักอย่าง แถมมีเสาธงงอกงาม ซึ่งว่ากันว่า แพงระยับ เป็นหลายแสนบาท แต่ตั้งแต่มีข่าวคราวก็ไร้เงาคนแจงและเจรจา บอกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเหมือนแบบไม่มีอะไรในกอไผ่

มาวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องที่มีข่าวอื้อฉาวกันครึกโครม ที่ยังรอการตอบรับวันนี้ก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุด ก็เป็นเรื่อง ที่ว่าด้วยเรื่องการที่จะพยายามสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีการกระจายรายได้ให้เกษตรกร เพราะที่ผ่านมาภาคการเกษตรต้องยอมรับว่ามีปัญหา กระทรวงเกษตรฯจึงมีแนวคิดที่จะทำโครงการ “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมองเผินๆ ตามโครงการก็ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะท่านรัฐมนตรี “พลเอกฉัตรชัย” ท่านต้องการให้เกษตรกรรวมกลุ่มในพื้นที่ เสนอความต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาอย่างละเอียดก่อนอนุมัติงบ ไปช่วยเกษตรกรตามที่เสนอ และยึดหลักพอเพียงยั่งยืนและโปร่งใส ย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการเสนอมา จากการรวมกลุ่มของคนในสังคม ไม่ใช่รัฐไปยัดโครงการให้เหมือนที่ผ่านมา  ท่านรัฐมนตรีย้ำว่า เป็นโครงการที่มีหลักการสำคัญคือ น้อมนำหลักการทฤษฎี และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรชุมชน และทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และปฏิบัติจริงจึงให้เข้าไปตรวจสอบ และว่ากันว่า จะสรุปเสนอท่านรัฐมนตรีอีกครั้งคาดว่าน่าจะช้าสุดจันทร์นี้แน่ๆ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุว่ายังไม่พบว่ามีการทุจริตแต่เป็นเรื่องความขัดแย้งและความไม่เข้าใจของคนในพื้นที่ จึงมีการร้องเรียนกันขึ้นเท่านั้นโดยขณะนี้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ จำนวน 14 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 0.058 ถึงวันนี้ ขอเตือนว่าอย่าคิดว่ามันไม่มีอะไร เพราะเรื่องนี้ มีการตรวจสอบ ไม่ใช่กระทรวงเกษตรฯกระทรวงเดียว เพราะวันนี้มีการร้องเรียนไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และอื่นๆ เพราะบางพื้นที่ มีฝ่ายปกครองเข้าไปมีเอี่ยว ระวังอาจเป็นเร่ืองบานปลาย

ราชดำเนิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s