เกษตรบูรณาการ : งานเก่าอธิบดีใหม่ วัดใจม้างาน

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/296439

251598

เกษตรบูรณาการ : งานเก่าอธิบดีใหม่ วัดใจม้างาน

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  ได้มีการปรับเปลี่ยนม้างาน ในระดับอธิบดี ในหลายกรม และมีการแต่งตั้งม้างานชุดใหม่ แทนที่เกษียณอายุราชการไปตามวาระเวลา และต้องไปตามกาลเวลา อันเนื่องมาจากว่า ทำงานไม่เข้าตา ทั้งที่โอกาสก็ได้มาง่ายๆ ในหลายตำแหน่ง  ซึ่งก็ไล่ตั้งแต่ ข้าราชการระดับ 11 ไล่ลงไปจนถึงระดับ 9 ในส่วนตำแหน่งรองอธิบดี ซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยน โยกย้าย กันจำนวนมาก และถือว่า มากที่สุดครั้งหนึ่งของกระทรวงเกษตรฯ ก็ว่าได้ งานนี้ก็มีทั้งคนผิดหวังและสมหวัง มีทั้งพวกบุญหล่นทับ และคอพับคออ่อน จากการถูกดีดออกจากเก้าอี้แบบไม่รู้ตัว

สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งเทศกาลรับตำแหน่งใหม่ของผู้สมหวัง งานนี้ก็ต้องไปว่ากันว่าจากนี้ไป ใครจะทำงานเข้าตาและเด่นดังแค่ไหน เพราะทุกอย่างต้องมีการพิสูจน์ตัวเองล้วนๆ เพราะที่ผ่านมาว่ากันว่า หลายคนคุยใหญ่คุยโตว่า หากไปนั่งในตำแหน่งอธิบดีแล้วจะทำโน่นทำนี้ อะไรก็ดูง่ายไปเสียหมด งานนี้ก็ต้องมาว่ากันว่า จะสมราคาคุยหรือไม่ เพราะหลายเรื่อง รอให้ม้างานชุดใหม่แก้ไข และเดินหน้าแก้ปัญหาให้เป็นไปตามเป้าหมายให้เกษตรกรไทยกินดีอยู่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

ไล่มาตั้งแต่เรื่องปัญหาที่ดินทำกิน  ที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. วันนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ยังคลุมเครือ ไม่ชัดเจน วันนี้ก็คงต้องหวังพึ่งท่านเลขาฯคนใหม่ หมาดๆ อย่าง “สุรจิตต์ อินทรชิต” ที่จะเข้าไปสางต่อไปปัญหาที่ยังรุงรัง หลายเรื่อง งานนี้ ต้องหวังพึ่งฝีไม้ลายมือ กับการบริหาร ของท่านอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ที่ไปนั่งเป็นเลขา ส.ป.ก. คนใหม่คนนี้ นั่นไม่รวม ปัญหาที่ยังมีเรื่องการวิพากวิจารณ์ เรื่องของน้ำเรื่องของความชัดเจนการออกกฎหมายเก็บค่าน้ำ ตามร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำ ได้ผ่าน สนช.รับวาระแรกไปแล้วซึ่งงานนี้ก็คงเป็นเรื่องของท่านพี่ “สมเกียรติ ประจำวงษ์” อธิบดีกรมชลประทานคนใหม่ ที่ท่านกระโดดขึ้นมานั่งเก้าอี้อธิบดี จากเดิมนั่งในเก้าอี้รองอธิบดีกรมชลประทานมาก่อน ว่าจะเอาอย่างไร เพราะงานนี้ในเกษตรกรหลายกลุ่ม รอคำตอบ ซึ่งคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงอดีตนั่งเรียนชลประทานที่ครองอันดับ 1 ห้องที่จะแก้ปัญหานี้แน่ นะเจ้าคะ ยังไงประชาชนในภาคกสิกรรมรอคำตอบ

มาอีกกรมที่ว่ากันว่า ถูกจับตามองเป็นพิเศษ นั่นคือ กรมส่งเสริมสหกณ์ ที่ท่านพี่ “วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข” อธิบดีคนเก่าถูกดีดออกไป นั่งแต่งตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน และแต่งตั้งให้ “พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ” จากรองอธิบดีมานั่งเก้าอี้อธิบดีแทน และเป็นอีกกรมหนึ่งที่ ต้องจับตามอง เพราะที่ผ่านมา “พิเชษฐ์” ถือเป็นม้างานคนหนึ่งที่ขุนทหารไว้วางใจ ให้เข้ามาช่วยสะสางงานสหกรณ์ ที่เป็นเผือกร้อนรอการแก้ไขหลายเรื่องตั้งแต่การโกงกันในสหกรณ์ หลายแห่ง จนส่งผลให้วงการสหกรณ์ขาดความเชื่อมั่น และที่สำคัญงานนี้ รัฐบาลทหารมีนโยบายชัดที่ต้องการให้ขบวนการสหกรณ์ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรเสียด้วย แต่ที่ว่ามา ไม่ใช่กรมอื่นๆ ไม่ถูกจับตามอง นะขอรับ อย่าลืมอะไรก็เกิดขึ้นได้ กับม้างานชุดเก่าและชุดใหม่ ต้องบอกว่าจากนี้ไป ต้องว่ากันที่ผลงานล้วนๆ

ราชดำเนิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s