เกษตรบูรณาการ : 16 ตุลาคม 2560

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/297671

251598

เกษตรบูรณาการ : 16 ตุลาคม 2560

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ตามมติการทำงานกระทรวงเกษตรฯ มาต่อเนื่อง สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องบอกว่า กระทรวงเกษตรฯ การเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง ที่ต้องจับตามอง  โดยเฉพาะเรื่องทิศทางการทำงานกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การทำงานของ รมว. ชุดเก่า ที่นำโดยท่านรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งภายใต้กรอบการทำงาน ในกรอบงบประมาณ ปี 2561 ต้องบอกว่า มีความพยายามปรับแนวทางกันหลายเรื่อง ซึ่งว่ากันว่า มีหลากหลายเรื่อง ที่กำลังโผล่มาให้เห็น ในอีกไม่นาน ส่วนเรื่องอะไร ต้องมาติดตามกันดูในเร็ววันนี้

เพราะแว่วเข้าหูมาว่า มีกลุ่มคนบางคนข้างกายรัฐมนตรี  มีความพยายามประสานกรมต่างๆ ดึงงบบางส่วนมาตั้งไว้ส่วนกลาง อ้างความเหมาะสมบางอย่างจะทำงานใหญ่ ให้กับกระทรวงอ้างสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเด่น ยังไงขอเตือน วันนี้ โซเชียลมันไว เดี๋ยวตกม้าตายง่ายๆ จะหาว่าไม่เตือน นะเจ้าคะท่านๆ ขอย้ำจะมาใช้มุขหน้ามึนผ่านๆไป เหมือนที่ผ่านมาอ้างโน่นอ้างนี่ ตีมึน ระวังอาจใช้มุขเก่า ไม่ได้เสมอเหมือนเดิมนะเออ…. อย่าทำเพราะตอนนี้ มีคนบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีบิ๊กหลายถูกบีบหน้าเขียวรีดงบแถวกระทรวงยังไง … ปรับปรุงเสีย ยังไง…..ไม่สายหรอกหากทำเพื่อชาติ เพราะมีหลายเรื่อง ต้องบอกว่าคุมเครือ ไม่กระจ่าง

เตือนกันผ่านมาไป มาเรื่องดีๆ ที่ควรยกย่อง ไม่ใช่จะว่าแต่เรื่องไม่ดี สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ พิธีกราบลาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ งานนี้ท่านรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ เสด็จฯทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรในทุกหนแห่ง ทรงพบเห็นความเดือดร้อนของราษฎร พระองค์ทรงคิดค้นหนทางในการแก้ปัญหา จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การปฏิบัติการฝนหลวง การอนุรักษ์ดินและน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และพันธุ์ปลา การส่งเสริมกิจการโคนม การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นต้น ก่อให้เกิดความอยู่ดี กินดี และความสุขอย่างยั่งยืนกับราษฎรอย่างทั่วถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ จึงเป็นโอกาสที่ตัวแทนของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ จะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และทำความดีตามแนวทางของชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ในช่วงระยะเวลา 10 วัน

โดยการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ จะมีพิธีอุปสมบทในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และกำหนดลาสิกขาบทในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 59 รายซึ่งเป็นเรื่องดีที่น่ายกย่อง  ยังไง อนุโมทนาบุญ สาธุๆๆๆๆ เจ้าคะ

ราชดำเนินการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s