เลาะรั้วเกษตร : งานล้นมือ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/298432

281225166

เลาะรั้วเกษตร : งานล้นมือ

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อยู่ๆ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รัตนะ สวามีชัย ก็โพสต์เฟซบุ๊ค ร่ำลาพี่น้องข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อย้ายไปเป็นรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. หะแรกก็สงสัยอยู่ว่าถูกย้ายด้วยเหตุอันใด แต่พอเห็นคำสั่งก็ถึงบางอ้อว่า เจ้าตัวขอโอนย้ายไปเอง เบื้องลึกทราบมาว่าเพราะสนิทสนมแนบแน่นกับ เลขาธิการ ส.ป.ก. คนใหม่ อดีตหัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สุรจิตต์ อินทรชิต คงจะได้ทำงานเข้ากันได้เป็นอย่างดี…..

ถัดมาอีกหน่อย เมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็มีคำสั่งกระทรวงเกษตรฯ โอนย้าย 2 รองอธิบดี คือ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ศิริพร บุญชู ไปเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ไปเป็นรองอธิบดีกรมหม่อนไหม ที่ประวัติศาสตร์ออกจะซ้ำรอย ที่ครั้งหนึ่งอดีตอธิบดีกรมหม่อนไหม อภัย สุทธิสังข์ ก็มาจากกรมปศุสัตว์นี่แหละ แต่วันนี้กลับไปเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ สบายใจแล้ว ทำโครงการโคบาลบูรพาต่อไป

เดือนตุลา เดือนแรกของปีงบประมาณใหม่ อะไรๆ อาจจะยังรีๆ รอๆ ทำอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะผลจากการเกษียณอายุราชการ และผลจากการแต่งตั้งโยกย้ายระดับอธิบดีไปแล้ว ทำให้หลายหน่วยงานขาดผู้บริหารระดับรองอธิบดีมาแบ่งเบาภาระงานของอธิบดี รองอธิบดีที่ยังอยู่กับที่ก็ต้องรับภาระไปพลางก่อน เพราะงานโครงการต่างๆ ยังต้องดำเนินการต่อเนื่องและรอไม่ได้ และบางหน่วยงานมีงานเข้าชนิดที่ทำให้เป๋ไปเหมือนกัน

หน่วยงานที่ตำแหน่งรองอธิบดีว่างอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ หน่วยงานที่รองอธิบดีเกษียณอายุราชการ หรือรองอธิบดีได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ หรือ ได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นอธิบดี คือ กรมชลประทาน ว่าง 2 ตำแหน่ง เพราะรองอธิบดีฯ ณรงค์ ลีนานนท์ เกษียณอายุ และรองอธิบดีฯ สมเกียรติ ประจำวงษ์ ขึ้นเป็นอธิบดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะรองอธิบดีฯ ชัยรัตน์ เกื้ออรุณ เกษียณอายุราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ว่าง 2 ตำแหน่ง เพราะรองอธิบดี สงกรานต์ ภักดีคง เกษียณอายุราชการ และ รองอธิบดีฯ รัตนะ สวามีชัย โอนไปเป็นรองเลขาธิการ ส.ป.ก.

ส.ป.ก. เอง เดิมว่าง 2 ตำแหน่งเนื่องจาก รองเลขาธิการฯ บพิตร อมราภิบาล และ ฉลอง มณีโชติเกษียณอายุราชการ แต่ได้ รองอธิบดี รัตนะ สวามีชัย ที่โอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาแทน 1 ตำแหน่ง ยังเหลืออีก 1 ตำแหน่ง กรมวิชาการเกษตรเดิมว่าง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากรองอธิบดีฯ วราภรณ์ พรหมพจน์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และรองอธิบดีฯ เสริมสุข สลักเพ็ชร์ ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ มกอช. แต่ก็ได้รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ศิริพร บุญชู มาแทนแล้ว 1 ตำแหน่ง เหลือลุ้นกันอีก 1 ตำแหน่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. ว่าง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากรองเลขาธิการ คมสัน จำรูญพงษ์ และ จันทร์ธิดา มีเดช ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. ว่าง 1 ตำแหน่ง เนื่องจาก รองเลขาธิการฯ อานัติ วิเศษรจนา ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ

กรมปศุสัตว์ ว่าง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากรองอธิบดี สรวิศ ธานีโต ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และ รองอธิบดีฯ ไพโรจน์ เฮงแสงชัย ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน รองอธิบดีว่าง 1 ตำแหน่ง เนื่องจาก รองอธิบดีฯ เบญจพร ชาครานนท์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กรมประมง ว่าง 1 ตำแหน่ง เนื่องจาก รองอธิบดีฯ มีศักดิ์ ภักดีคงไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าง 1 ตำแหน่ง โดย รองอธิบดีฯ จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าง 1 ตำแหน่ง เพราะ รองอธิบดี พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ ขึ้นเป็นอธิบดี

คงเป็นยุคที่ตำแหน่งรองอธิบดี หรือ รองเลขาธิการว่างมากที่สุด ขณะเดียวกันก็เป็นยุคที่มีงานโครงการที่ต้องดำเนินการมากที่สุด ยังมีเรื่องสำคัญรออยู่ข้างหน้า คือปัญหาการบริหารจัดการน้ำ การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยที่จะตามมา แถมยังมีงานประจำของเอ็นจีโอที่เข้ามากวนใจอีก หน่วยงานไหนจะเชียร์ใครเป็นรองอธิบดี รองเลขาธิการ ก็เลือกที่ช่วยงานได้นะขอรับ……มิเช่นนั้นก็ตัวใครตัวคนนั้นละครับ…..

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s