เลาะรั้วเกษตร : สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/300818

281225166

เลาะรั้วเกษตร : สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, 06.00 น.

เชื่อว่า ณ เวลานี้ ภาพและบรรยากาศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังไม่จางหายไปจากความรู้สึกของคนไทย

ช่วงเวลาเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ สื่อต่างๆ งดนำเสนอรายการบันเทิง จึงมีโอกาสได้ชมรายการสารคดีเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริต่างๆ หลายเรื่อง ที่ไม่เคยได้ชมมาก่อน นอกจากนี้ยังมีการยกย่องพระเกียรติคุณจากองค์กรระหว่างประเทศอีกหลายองค์กร ทำให้ต้องหาข้อมูลที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯถวายรางวัล หรือ การยกย่องสดุดีจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ มาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปี 2530 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำชนบทให้วัฒนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถในการริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ปี 2534 UNESCO ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญฟีแล (Philae Medal) เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาชนบทในถิ่นทุรกันดาร และยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปี 2535 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNEP ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองประกาศเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม

ปี 2536 สมาคมควบคุมการพังทลายของดินสากล ทูลเกล้าฯถวายรางวัล The International Merit Award เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนาให้กับประเทศอื่นๆ ในเรื่องของการอนุรักษ์ดินโดยใช้หญ้าแฝก และปีเดียวกัน ธนาคารโลก ยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลหญ้าแฝกชุบสำริด เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นนักอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปี 2538 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณด้านพัฒนาการเกษตร หรือเหรียญ Agricola ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเกษตรกร นอกจากนี้ยังทรงบำรุงรักษาน้ำ และรักษาป่า

ปี 2539 สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ หรือ IRRI ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเทิดพระเกียรติที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย ด้วยการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้าว

ปี 2542 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเทเลฟู้ด เหรียญแรกของโลก เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของราษฎรในชนบทห่างไกล

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรางวัลที่องค์กรระหว่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีรางวัลในด้านอื่นๆ อีกมากมายที่ทรงได้รับ ซึ่งคงไม่มีคนธรรมดาหรือกษัตริย์พระองค์ใดในโลก จะมีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องเชิดชูมากมายเท่านี้อีกแล้ว

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s