เลาะรั้วเกษตร : หรือจะเป็นดรีมทีม

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/310231

281225166

เลาะรั้วเกษตร : หรือจะเป็นดรีมทีม

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 06.00 น.

ตามปกติถ้าเห็นข้อความยาวๆ ที่แชร์กันในไลน์ก็จะปัดผ่านไป เพราะไม่อยากเพ่งอ่านให้ปวดตาแต่วันสองวันนี้เห็นข้อความยาวๆ ในไลน์ของกลุ่มคนในแวดวงเกษตรต้องหยุดอ่าน เพราะท้ายข้อความระบุว่าผู้เขียนข้อความดังกล่าวคือ รมว.กษ. อันหมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช ส่วนเรื่องที่ท่านเขียนก็จั่วหัวว่า “การจัดโครงสร้างหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกร”

ข้อความดังกล่าว มีถึงปลัดกระทรวงและเจ้ากรมในสังกัดกระทรวงเกษตรฯทั้งหมด สาระสำคัญคือ ต้องการทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีจำนวนข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค แต่ละจังหวัด แต่ละอำเภอเท่าไร เพื่อจะได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ระดับจังหวัดและอำเภอ ให้เป็น“ทีมเกษตร” ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการเกษตรทุกด้าน ทั้งการปลูกพืช ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์ ชลประทาน และอื่นๆ โดยหวังจะให้ “ทีมเกษตร” เป็นที่พึ่งของเกษตรกร และเป็นทีมงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่

อันที่จริงสมัยท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านคงทราบมาบ้างแล้วว่าในจังหวัดของท่านมีคนของกระทรวงเกษตรฯ ทำงานอยู่มากน้อยเพียงไร ซึ่งที่แน่ๆ คือ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด และปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส่วนระดับอำเภอ มีเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และประมงอำเภอ เพียงเท่านี้เวลามีวิกฤติอะไรที่ต้องช่วยกันทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แค่บูรณาการในกระทรวงเดียวกันก็แทบแย่แล้ว

ความคิดของท่านรัฐมนตรี กฤษฎาเป็นความคิดที่ดี ถ้าทำได้ถือว่าเยี่ยมไปเลย แต่อย่างที่เคยบอกแล้วว่า งานนี้ไม่ใช่ง่าย และใช่ว่าจะทำสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น ไม่เชื่อก็ลองถามรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดูว่า Single Command หรือ SC ของท่านฉัตรชัย เป็นอย่างไรบ้าง…..นี่แค่บูรณาการในกระทรวงเดียวกันนะ

ท่านรัฐมนตรี ไม่ต้องลงลึกไปถึงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เสียเวลา เพราะเวลาทำงานท่านมีจำกัด แถมนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังหยิบเผือกร้อนปัญหาราคายางพารา และผลผลิตเกษตรตกต่ำมาให้อีก ท่านคงไม่มีเวลากับ “ทีมเกษตร” ที่ท่านหมายมั่นปั้นมือสักเท่าไร

ท่านเพียงทำให้คนรอบข้าง ซึ่งหมายถึงรัฐมนตรีช่วย ที่ปรึกษา เลขานุการ ปลัดรองปลัด ผู้ตรวจราชการ และเจ้ากรมต่างๆในกระทรวง มีความเข้าใจอย่างถูกต้องและชัดเจนในเรื่องนโยบาย แนวทางการทำงานเพื่อให้มีความเป็นเอกภาพในทุกภารกิจโดยไม่แบ่งแยก เชื่อว่าถ้าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานทำงานกันได้เป็นเนื้อเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ย่อมทำได้เช่นกัน

การทำงานในระดับกระทรวง ถ้าเมื่อใดเจ้ากระทรวงคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าจะทำงานประสาน สอดรับกันอย่างไร ก็จะทำให้นโยบายของรัฐบาลประสบความสำเร็จ แต่ทุกวันนี้มีแต่โทษกันไปมา โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเรื่องที่คุยกันไม่รู้เรื่อง คงไม่พ้นราคาสินค้าเกษตร วันใดที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ก็มักจะโทษว่า เกษตรไม่ดูแลการผลิต ปล่อยให้มีผลผลิตออกมามาก เวลาใดที่ราคาผลผลิตดี ก็ว่าเป็นฝีมือของพาณิชย์ทำตลาด

ขนาดข้างบนยังไม่บูรณาการกัน แล้วจะหวังให้ระดับล่างทำได้อย่างไร..อย่างไรก็ตาม….เอาใจช่วยท่านรัฐมนตรี กฤษฎา บุญราช…..ฝ่าฟัน…เพื่อตาม “ฝัน” ให้เจอนะขอรับ

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s