เลาะรั้วเกษตร : พลเรือนกับทหาร

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/313719

281225166

เลาะรั้วเกษตร : พลเรือนกับทหาร

วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

บรรยากาศการทำงานของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ จาก “ทั้งหมดแถวตรง!!!” ก็ดูจะผ่อนคลายขึ้น เมื่อรัฐมนตรีว่าการ และรัฐมนตรีช่วย ทั้งหมด ไม่ได้มาจากทหาร ท่านหนึ่งมาจากนายธนาคาร ท่านหนึ่งมาจากคนทำเกษตรที่ปฏิเสธสารเคมี และอีกท่านหนึ่งมาจากข้าราชการฝ่ายปกครองที่เข้าถึงพี่น้องประชาชน

คนหลังนี่แหละที่จะนำทัพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพราะท่านคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่แม่ทัพนายกองที่คุมกองกำลังในแต่ละส่วน

ถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ 1 เดือนหลังจากรับตำแหน่ง นอกจากจะทุ่มเทกับการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เริ่มจัดทัพใหม่ โดยอาศัยประสบการณ์เดิมตั้งแต่สมัยเป็นปลัดอำเภอ ที่ต้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของเกษตรตำบลเข้าไปพบปะประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทำให้คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ เกษตรตำบลและเกษตรอำเภอ เป็นอย่างดี และเมื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ทำงานร่วมกับเกษตรจังหวัดเสมอๆ

จากประสบการณ์ในอดีต จึงมองว่า เกษตรจังหวัดนี่แหละ จะเป็นกำลังสำคัญของทัพเกษตรที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน ทำหน้าที่นำทัพหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นเอกภาพ

ยิ่งไปกว่านั้นคณะกรรมการชุดนี้ยังต้องติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร หาแนวทางป้องกัน ควบคุม แก้ไข บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ หรือเหตุฉุกเฉิน ให้คลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว เรียกคณะกรรมการชุดนี้ว่า Chief of Operation หรือแปลตรงๆ ว่าหัวหน้าชุดปฏิบัติการ เป็นชุดอำนวยการ หรือเป็นระดับผู้บังคับบัญชาที่ต้องปราดเปรื่อง รวดเร็ว มองปร๊าด..ต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร…ต้องขนาดนั้นเลยทีเดียว

พร้อมกันนี้ ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ มีเกษตรอำเภอ เป็นประธาน เกษตรตำบล เป็นเลขานุการ เรียกว่า Operation Team หรือ ทีมปฏิบัติการ คณะทำงานชุดนี้ต้องเป็นคนทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่

เรียกว่างานนี้ ส้มหล่น…ใส่กรมส่งเสริมการเกษตรเต็มๆ……และมีคำถามตามมาว่า….แล้วเอาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดไปไว้ที่ไหน….

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ไขข้อข้องใจว่า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดก็ยังเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดนั้นๆ ทำงานตามภารกิจปกติไป เช่น งานแผนงาน โครงการ งบประมาณ ทำนองนี้ เรียกว่าเป็นงานรูทีน หรืองานที่ทำเป็นประจำ สมัยนี้เขาเรียกว่างาน Function ส่วนงานที่เป็นนโยบายสำคัญ หรืองานเร่งด่วน ฉุกเฉิน ที่ให้เกษตรจังหวัดทำเขาเรียกว่า งาน Agenda…. ถึงตรงนี้คงต้องลืมคำว่า SC หรือ Single Command สมัยรัฐมนตรีว่าการ ที่ชื่อ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ไปเสียให้สิ้น….และถึงคราวเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนั่งอมยิ้ม….สบายใจ ไร้กังวล

ตรงกันข้ามกับกรมส่งเสริมการเกษตร….ที่ถึงคราวหายใจไม่ทั่วท้อง….เพราะงานนี้..ใหญ่หลวงนัก…เฉพาะงานที่เป็นนโยบายสำคัญก็ล้นมือ ถ้าจังหวัดใดไปเจอวิกฤติ เช่น น้ำท่วม ฝนแล้ง แมลงศัตรูพืช หรือ โรคสัตว์ โรคปลาระบาด ก็ถือว่าเจอแจ๊กพอต

ถึงกระนั้น คงไม่เกินความสามารถของเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และทีมงาน ซึ่งโดยหน้าที่และภารกิจปกติก็ต้องคลุกคลีอยู่กับพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้ว หวังแต่ว่าบางคนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่ค่อยได้แสดงฝีมือ หรือแสดงความสามารถให้ประจักษ์ เพราะขึ้นมาแบบ fast track จะได้ใช้โอกาสนี้สร้างผลงานฝากไว้ให้พี่น้องเกษตรกรระลึกถึงกันบ้าง

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s