‘แอมเวย์’หนุนข้าวสหกรณ์ไทย 19ปีทำยอดทะลุกว่า862ล้านบาท

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/316568

x

‘แอมเวย์’หนุนข้าวสหกรณ์ไทย 19ปีทำยอดทะลุกว่า862ล้านบาท

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561, 06.00 น.

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ
ตลาดขายตรงข้าวสารสหกรณ์ เพื่อเป็นการช่วยให้สหกรณ์มีตลาดจำหน่ายข้าวสารที่แน่นอน เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง และทำให้ลดขั้นตอนการตลาดได้มาก โดยสหกรณ์ได้เริ่มจำหน่ายข้าวสารให้บริษัท แอมเวย์ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ซึ่งข้าวสารที่ส่งมอบ ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปที่มีคุณภาพ เป็นข้าวสารที่ได้มาตรฐานสินค้าสหกรณ์ (ส.ม.ส.) บรรจุถุงภายใต้สัญลักษณ์ “Amway” ซึ่งแบ่งเป็นข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาดถุงละ 5 กิโลกรัม และข้าวกล้องหอมมะลิบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาดถุงละ 2 กิโลกรัม ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 Amway ได้สั่งผลิตสินค้าชนิดใหม่ คือ ข้าวกล้องงอกบรรจุถุงสุญญากาศ ขนาดบรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม

ขณะที่ปัจจุบันมีการลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสารสหกรณ์เพื่อส่งมอบให้กับแอมเวย์ ครั้งที่ 42 กำหนดการส่งมอบระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2561 ปริมาณข้าวสาร รวม 430 ตัน แบ่งเป็นข้าวขาวหอมมะลิ 380 ตัน ข้าวกล้องหอมมะลิ 36 ตัน และข้าวกล้องงอก 14 ตัน มูลค่ารวมกว่า 13.252 ล้านบาท โดยมีสหกรณ์ร่วมโครงการ 5 แห่ง ประกอบด้วย 1.สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด 4.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด และ 5.สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ซึ่งทุกสหกรณ์มีศักยภาพในการผลิตข้าวสาร โดยมีโรงสีข้าวที่ผ่านมาตรฐาน GMP HACCP และอย. มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 40-100 ตันต่อวัน เป็นสหกรณ์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการผลิตข้าวสารที่มีคุณภาพ ซึ่งหากนับรวมตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 19 ปีแล้วที่มีข้าวกล้องหอมมะลิและข้าวกล้องงอก ที่ส่งมอบให้กับบริษัท แอมเวย์ รวมปริมาณกว่า 36,479.768 ตัน มูลค่ารวม 862.907 ล้านบาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s