เลาะรั้วเกษตร : คนฆ่าเสือ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.naewna.com/local/321028

281225166

เลาะรั้วเกษตร : คนฆ่าเสือ

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561, 06.00 น.

ข่าวที่ยังกล่าวขวัญถึงในหน้าสื่อ และโซเชียลมีเดีย ยังคงเป็นข่าวการจับเศรษฐีล่าสัตว์ ในเขตห้ามล่าได้คาหนังคาซากเสือดำ แต่ก็ยังปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้เป็นคนยิง…งานนี้ว่ากันไปตามกฎหมาย ส่วนคนทำผิดจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่หลายปัจจัย…แต่เท่าที่ผ่านมา…ประเทศนี้เศรษฐีมักรอดเสมอ….

แม้จะรอดเงื้อมมือกฎหมาย แต่คงไม่รอดเวรกรรมที่ทำไว้…..เจ้าประคู้ณ

สิ่งที่น่าสนใจของข่าวนี้ นอกจากคนทำผิดเป็นเศรษฐี นามสกุลดัง เป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้างใหญ่ๆ ของประเทศวงเงินเป็นหมื่นๆ หรือแสนล้านแล้ว สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ การกระทำของประธานบริษัท ตรงข้ามกับบรรษัทภิบาลที่กำหนดไว้อย่างสิ้นเชิง

อันว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุนั้น เป็นผืนป่าขนาดใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2534 กินพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ ของ 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอบ้านไร่ อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่รวม 2,279,500 ไร่ หรือ 3,647 ตารางกิโลเมตรโดยแบ่งเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก อยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง
อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีลักษณะทางภูประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลายชนิด บางชนิดใกล้สูญพันธุ์ หรือเป็นสัตว์เฉพาะถิ่น เช่น ช้างป่า กระทิง เสือชนิดต่างๆ ไก่ฟ้าหลังเทา เป็ดหงส์ เป็ดก่า นกเงือก ควายป่า เลียงผา
เสือดาว หมาใน นกยูงไทย ที่สำคัญคือ เสือดำ ซึ่งเหลือเพียงไม่กี่ตัว

ด้วยเหตุที่ผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายสายพันธุ์ดังกล่าว ทำให้ในอดีตก่อนที่จะประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นแหล่งล่าสัตว์ของนักล่าสัตว์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จนกระทั่งปี 2508 นายประเสริฐ อยู่สำราญ ป่าไม้เขตบ้านโป่งในขณะนั้น ได้มีหนังสือขอให้กรมป่าไม้ห้ามการล่าสัตว์ป่าบริเวณทุ่งใหญ่นเรศวร หลังจากการลงสำรวจพื้นที่ของหน่วยงานดูแลด้านการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในขณะนั้น กรมป่าไม้ มีความเห็นว่าสมควรกำหนดให้ทุ่งใหญ่นเรศวรเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

จนกระทั่ง วันที่ 24 เมษายน 2517 จึงได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แต่ในช่วงระหว่างการรอดำเนินการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในเดือนเมษายน 2516 มีข่าวใหญ่ไม่แพ้ข่าวล่าเสือดำในวันนี้ นั่นคือข่าวเฮลิคอปเตอร์ตก ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ที่สำคัญคือ มีซากสัตว์ป่า และอุปกรณ์ล่าสัตว์ปะปนอยู่กับซากเฮลิคอปเตอร์ที่เสียหายด้วย จึงมีการโยงเรื่องราวของอุบัติตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนั้น กับกระแสข่าวว่ามีนักการเมือง นักธุรกิจชื่อดังของไทยเข้าไปล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวร

จากเหตุการณ์ดังกล่าว สร้างความไม่พอใจให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา จึงมีการเคลื่อนไหว โจมตีรัฐบาล ลุกลามบานปลาย จนนำไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ คงไม่ลุกลาม บานปลาย แต่อยากให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ รัฐบาลมีความเด็ดขาด อย่าปล่อยให้คนผิดถูกประณามจากสังคมเพียงอย่างเดียว เพราะไม่นานสังคมก็ลืม
ที่สำคัญมัน ไม่กระเทือนต่อมจริยธรรม หรือจิตสำนึกของคนฆ่าเสือแต่อย่างใด……

แว่นขยาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s